مقاله مقایسه توابع هدف مختلف در تخمین فراسنج های بهینه ماسکینگام خطی و غیر خطی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در مهندسی منابع آب از صفحه ۲۹ تا ۴۱ منتشر شده است.
نام: مقایسه توابع هدف مختلف در تخمین فراسنج های بهینه ماسکینگام خطی و غیر خطی
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله الگوریتم وراثتی
مقاله بهینه سازی
مقاله روندیابی
مقاله سیلاب
مقاله ماسکینگام

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محمودی نیا شراره
جناب آقای / سرکار خانم: جوان میترا
جناب آقای / سرکار خانم: اقبال زاده افشین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پیش بینی و مهارکردن سیلاب یکی از مسائل مهم و اساسی در مدیریت سامانه های منابع آب به منظور بهره برداری بهینه از توان های موجود می باشد. در علم آب نهر های باز و مهندسی رودخانه مطالعه و تحلیل این گونه مسائل با استفاده از روش های روندیابی سیلاب انجام می گیرد. یکی از بهترین و کاربردی ترین روش ها در روندیابی آبشناسی رودخانه ها، «شبیه ماسکینگام» است. برای تعیین و تخمین فراسنج های ماسکینگام (k,x,m) روشهای تجربی مختلفی برمبنای آزمون و خطا، روش حداقل مربعات و … ارائه شده است. یکی از روش های تخمین ضرائب ماسکینگام الگوریتم وراثتی می باشد. مقایسه نتایج روش های تجربی با روش الگوریتم وراثتی (GA) نشان می دهد که روش الگوریتم وراثتی روشی مناسب و بسیار سریع برای تخمین ضرائب ماسکینگام است. نکته ای که باید در مسائل بهینه سازی مورد توجه قرار گیرد تعیین تابع هدف با توجه به طبیعت مساله است که در تعیین عملکرد الگوریتم نقش ویژه ای دارد. در این پژوهش برای شبیه خطی و غیر خطی ماسکینگام با بهینه سازی چند تابع هدف متفاوت با استفاده از الگوریتم وراثتی و مقایسه نتایج حاصل از آنها، تاثیرات تابع هدف در پیش بینی مقادیر فراسنج های ماسکینگام و بده خروجی محاسباتی بررسی گردیده است. با توجه به آب نگار های بده خروجی محاسبه شده در مقایسه با آب نگار های بده خروجی مشاهداتی می توان اذعان داشت که به کارگیری توابع هدف متفاوت و در شبیه ماسگینگام خطی منجر به تغییر نتایج و افزایش دقت محاسبات می گردد در حالی که تغییرات ناشی از استفاده توابع هدف متفاوت در نتایج شبیه ماسگینگام غیرخطی چشمگیر نمی باشد.