مقاله مقایسه تمرینات استقامتی و مقاومتی بر شدت خستگی و تعادل زنان مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۹۲ در طب ورزشی (حرکت) از صفحه ۸۹ تا ۱۰۲ منتشر شده است.
نام: مقایسه تمرینات استقامتی و مقاومتی بر شدت خستگی و تعادل زنان مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تمرینات استقامتی
مقاله تمرینات مقاومتی
مقاله شدت خستگی
مقاله تعادل
مقاله مولتیپل اسکلروزیس

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ابراهیمی عطری احمد
جناب آقای / سرکار خانم: خورشیدسخنگوی مریم
جناب آقای / سرکار خانم: سروری فاطمه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مولتیپل اسکلروزیس بیماری مزمن پیشرونده سیستم عصبی مرکزی است که با علائم و عوارض ناتوان کننده همراه است و موجب بروز اختلال های شدید می شود و تاثیرات مخرب بر عملکرد روزانه، فعالیت های شغلی و اجتماعی دارد و مبتلایان به آن احساس خوب بودن عمومی می کنند. علائم متعدد ام اس تحت تاثیر یکدیگر و درمان های دارویی گوناگون قرار می گیرد. ازاین رو درمان های غیردارویی برای کنترل علائم ام اس پیشنهاد می شود. هدف از این تحقیق مقایسه تمرینات استقامتی و مقاومتی بر شدت خستگی و تعادل زنان مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس است. این پژوهش یک مطالعه نیمه تجربی و از نظر هدف کاربردی است. نمونه آماری تحقیق ۲۰ نفر از زنان مبتلا به ام اس با میانگین سنی ۳۰٫۹±۶٫۹۵ سال با سطح پایین و متوسط بیماری EDSS£ ۴ بودند. بیماران به طور تصادفی در دو گروه قرار گرفتند (۱۰ بیمار در گروه تمرینات مقاومتی و ۱۰ بیمار در گروه تمرینات استقامتی). دوره تمرین شامل ۸ هفته، دو جلسه در هفته (۱۶ جلسه) و هر جلسه شامل سه مرحله گرم کردن، تمرینات اصلی و سرد کردن بود. از مقیاس FSS و تست کشیدن طرفی دست (به سمت راست و چپ) به ترتیب برای اندازه گیری شدت خستگی و تعادل آزمودنی های دو گروه قبل و بعد از دوره تمرین استفاده شد. نتایج نشان داد تفاوت بین نمره شدت خستگی و تعادل بیماران مبتلا به ام اس قبل و بعد از دوره تمرین، در هر دو گروه معنادار بود (P<0.05). اما بین دو گروه تمرین تفاوت معناداری مشاهده نشد(P>0.05) . بنابراین تمرینات مقاومتی و استقامتی می تواند شدت خستگی و تعادل افراد مبتلا به ام اس را بهبود بخشد. از سوی دیگر، عدم تفاوت معنادار بین نمره شدت خستگی و تعادل دو گروه بعد از تمرین، حاکی از تاثیر یکسان هر دو نوع تمرین بر بهبود خستگی و تعادل بیماران مولتیپل اسکلروزیس است.