مقاله مقایسه تفاوت های مورفولوژی و مورفومتریک اتولیت برخی گونه های گیش ماهیان (Carangidae) دریای عمان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۰ در زیست شناسی دریا (بیولوژی دریا) از صفحه ۳ تا ۱۰ منتشر شده است.
نام: مقایسه تفاوت های مورفولوژی و مورفومتریک اتولیت برخی گونه های گیش ماهیان (Carangidae) دریای عمان
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اتولیت
مقاله گیش ماهیان
مقاله ساژیتا
مقاله دریای عمان
مقاله ریخت شناسی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: منصورکیایی آنا
جناب آقای / سرکار خانم: ولی نسب تورج
جناب آقای / سرکار خانم: وثوقی غلامحسین
جناب آقای / سرکار خانم: قوام مصطفوی پرگل
جناب آقای / سرکار خانم: جمال زاده حمیدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در بررسی اتولیت های ۴۰۰ قطعه ماهی از ۱۰ گونه مختلف گیش ماهیان (Carangidae) دریای عمان از ناحیه زیر آبشش ها خارج و پس از شستشو پارامترهای مورفومتریک و ریخت سنجی آن اندازه گیری شد. این پارامترها شامل بیومتری ماهیان (طول کل و وزن) و طول اتولیت، عرض اتولیت و وزن اتولیت ساژیتای راست و چپ بوده است. علاوه بر این نمای ظاهری ساژیتاها موقعیت شیار سولکوس و نحوه باز شدن این شیار در آن ها مورد بررسی قرار گرفت. داده های بدست آمده ارتباط معنی داری را بین اکثر پارامترها نشان می دهد (P<0.05). همبستگی در پارامترها در بعضی از موارد تا ۹۹ درصد نیز بوده است، به طوری که ارتباط معنی داری بین طول کل و وزن ماهی، طول اتولیت و وزن اتولیت در بیشتر نمونه ها مشاهده شد. همبستگی بالایی بین اندازه اتولیت و اندازه ماهیان، وزن اتولیت و وزن ماهی، وزن اتولیت و طول ماهی، طول اتولیت و وزن ماهی، طول اتولیت راست و طول اتولیت چپ در ۱۰ نمونه بررسی شده مشاهده شد. به طوری که با داشتن پارامترهای مربوط به اتولیت، طول و وزن ماهی را می توان بدست آورد. نمای ظاهری اتولیت در این گونه ها از انواع مخروطی، ساژیتی شکل و نوک تیز بوده است. بیشترین اختلافات در وضعیت اتولیت مربوط به شکل دندانه های اتولیت است. از شکل ظاهری اتولیت و نوع دندانه ها و شاخصه های کلیدی گونه ای می توان به عنوان کلیدی برای شناسایی گونه ای استفاده کرد که یکی از اهداف این پروژه بود.