مقاله مقایسه تغییرات بازهای فرار نیتروژنی (TVB-N) در ماهی شوریده (Otolithes ruber) و ماهی کوپر (Argyrops spinifer) نگهداری شده در یخ (۴ درجه سانتیگراد) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در آبزیان و شیلات از صفحه ۶۷ تا ۷۵ منتشر شده است.
نام: مقایسه تغییرات بازهای فرار نیتروژنی (TVB-N) در ماهی شوریده (Otolithes ruber) و ماهی کوپر (Argyrops spinifer) نگهداری شده در یخ (۴ درجه سانتیگراد)
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ماهی شوریده
مقاله ماهی کوپر
مقاله نگهداری یخ
مقاله بازهای فرار نیتروژنی
مقاله خلیج فارس

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عسگری ساری ابوالفضل
جناب آقای / سرکار خانم: ولایت زاده محمد
جناب آقای / سرکار خانم: شوریده علیرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
این تحقیق به منظور بررسی روند تغییرات بازهای نیتروژنی فرار در ماهی شوریده (Otolithes ruber) و ماهی کوپر (Argyrops spinifer) نگهداری شده در یخ (۴ درجه سانتیگراد) انجام شد. میزان تغییرات بازهای نیتروژنی فرار بعد از صید، در روز ۲، ۴، ۶، ۹، ۱۱، ۱۳، ۱۶ و ۱۸ روز بعد از نگهداری در یخ به روش کلدال اندازه گیری شد. نتایج این تحقیق نشان داد میانگین میزان بازهای نیتروژنی فرار برای ماهی شوریده ۷٫۰۷±۲۵٫۳۱ میلی گرم در ۱۰۰ گرم و برای ماهی کوپر ۵٫۵۳±۲۰٫۸۸ میلی گرم در ۱۰۰ گرم بود. میزان بازهای نیتروژنی فرار برای ماهی شوریده در روز ۹ و برای ماهی کوپر در روز ۱۳، ۲۵٫۲ میلی گرم در ۱۰۰ گرم محاسبه شد. میزان بازهای نیتروژنی فرار در ۱۹ روز مورد مطالعه برای ماهیان شوریده و کوپر اختلاف معنی داری داشت (۰٫۰۵>P). میانگین میزان بازهای نیتروژنی فرار در ماهی شوریده در ۱۹ روز نگهداری در یخ نسبت به ماهی کوپر بالاتر بود (۰٫۰۵>P)، اما با این حال نمی توان به طور قطعی اظهار داشت که این گونه فساد پذیرتر می باشد. بنابراین در کنار بازهای نیتروژنی فرار بایستی شاخص های دیگری چون تری متیل آمین و فرمالدیید نیز سنجش گردد. مدت زمان ماندگاری ماهی شوریده و کوپر در زیر یخ به ترتیب ۹ و ۱۳ روز بود، زیرا بعد از این زمان کیفیت ظاهری و حسی این دو گونه پایین آمد.