مقاله مقایسه تعیین پارامترهای وضعیت در هیدروگرافی با استفاده از سه و چهار گیرنده GNSS که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۲ در مجله فیزیک زمین و فضا از صفحه ۱۲۳ تا ۱۳۳ منتشر شده است.
نام: مقایسه تعیین پارامترهای وضعیت در هیدروگرافی با استفاده از سه و چهار گیرنده GNSS
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله زاویه های دوران شناور
مقاله رول
مقاله پیچ
مقاله هدینگ
مقاله GNSS
مقاله نقشه برداری هیدروگرافی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: آزموده اردلان علیرضا
جناب آقای / سرکار خانم: احمدی گیوی فرهنگ
جناب آقای / سرکار خانم: رضوانی محمدهادی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
امروزه با توجه به توسعه و گسترش روز افزون به کارگیری سامانه های تعیین موقعیت ماهواره ای در دریا، تعیین زاویه های رول (roll)، پیچ (pitch)، و هدینگ (heading یا yaw) شناور با استفاده از گیرنده های GNSS از موضوعات تحقیقاتی مورد توجه در هیدروگرافی است. در این مقاله روشی برای تعیین زاویه های یاد شده بر مبنای سرشکنی کمترین مربعات مورد استفاده و با نصب سه و چهار گیرنده GNSS دو بسامدی جواد با آنتن چوکرینگ روی شناور هیدروگرافی ۲۷ متری سازمان جغرافیایی وزارت دفاع، به صورت میدانی در سرعت های ۵ الی ۱۲knots پیاده سازی و نتایج حاصل از تعیین زاویه های دوران با استفاده از سه و چهار گیرنده GNSS با یکدیگر مقایسه شده اند. بر مبنای مشاهدات میدانی صورت گرفته، جذر خطای مربعی متوسط (RMS) اختلاف بین نتایج حاصل از تعیین زاویه های دوران با استفاده از سه و چهار گیرنده مقدار ۴’ ۴۶” برای پیچ، ۲’ ۴۳” برای رول و ۲۱’ ۲۶” برای هدینگ است. بر اساس این اختلاف به کارگیری چهار گیرنده به خصوص برای دستیابی به دقت زیاد برای تعیین هدینگ و در اولویت بعدی پیچ ضروری است.