مقاله مقایسه تطبیقی سطح برخورداری سکونتگاه های روستایی با استفاده از مدل ضریب ویژگی و موریس (مطالعه موردی: بخش میمند–شهرستان فیروزآباد) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در فصل نامه جغرافیایی چشم انداز زاگرس از صفحه ۹۹ تا ۱۱۹ منتشر شده است.
نام: مقایسه تطبیقی سطح برخورداری سکونتگاه های روستایی با استفاده از مدل ضریب ویژگی و موریس (مطالعه موردی: بخش میمند–شهرستان فیروزآباد)
این مقاله دارای ۲۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله توسعه
مقاله روستا
مقاله مدل موریس
مقاله مدل ضریب ویژگی
مقاله بخش میمند

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عنابستانی علی اکبر
جناب آقای / سرکار خانم: روستا مجتبی
جناب آقای / سرکار خانم: آوریده اصغر
جناب آقای / سرکار خانم: صیادی آبگلی محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
شناخت و بررسی امکانات و در پی آن تعیین سطوح برخورداری جامعه روستایی، نخستین گام در فرآیند برنامه ریزی و توسعه برای این جامعه به شمار می رود. از این رو این مقاله با هدف تعیین سطوح برخورداری روستاهای بخش میمند تدوین شده است. روش تحقیق در این پژوهش، مبتنی برروش توصیفی تحلیلی می باشد. در این پژوهش با انتخاب ۴۵ پارامتر در قالب ۹ شاخص جمعیتی، آموزشی، ارتباطاتی، اقتصادی، کشاورزی، رفاهی، بهداشتی، اداری، زیربنایی و بهره گیری از مدل ضریب ویژگی و موریس، روستاهای بخش میمند رتبه بندی شده و در نهایت نتایج حاصل در قالب نقشه ها و نمودارها تنظیم و ارائه گردیده است. نتایج حاصل از دو مدل مورد استفاده تقریبا مشابه بوده و اختلاف چندانی با یکدیگر ندارند. نتایج بدست آمده از دو مدل ضریب ویژگی و موریس نشان دهنده وجود سطح بالای نابرابری بین روستاهای بخش میمند از لحاظ سطح دسترسی ها و میزان برخورداری ها می باشد. با توجه به نتایج بدست آمده مدل موریس از کل روستاهای بخش، دو روستا یا ۴٫۹ در صد از کل روستاها، خیلی توسعه یافته، چهار روستا یا ۹٫۸ درصد از کل روستاهای بخش، توسعه یافته، هشت روستا یا ۱۹٫۵ درصد از کل روستاها، در حال توسعه، پانزده روستا یا ۳۶٫۶ درصد از کل روستاها، کمتر توسعه یافته و دوازده روستا یا ۲۹٫۳ درصد از کل روستاها محروم می باشند. در این میان روستاهای پرزیتون، جوکان، امیرسالار به ترتیب برخوردارترین روستاها و روستاهای بست دوراه، انارمهر و چهاربید سرتنگ به ترتیب محروم ترین روستاها می باشند.