مقاله مقایسه ترکیب های شیمیائی اسانس گیاه Mindium laevigatum (Vent.) Rech. f.&Schiman-Czeika در زمان های مختلف رشد در منطقه کاشان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۳ در اکوفیتو شیمی گیاهان دارویی از صفحه ۱ تا ۹ منتشر شده است.
نام: مقایسه ترکیب های شیمیائی اسانس گیاه Mindium laevigatum (Vent.) Rech. f.&Schiman-Czeika در زمان های مختلف رشد در منطقه کاشان
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اسانس
مقاله پالمیتیک اسید
مقاله ترکیب های شیمیائی
مقاله گل استکانی
مقاله گل شکافته

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بتولی حسین
جناب آقای / سرکار خانم: حقیرابراهیم آبادی عبدالرسول
جناب آقای / سرکار خانم: موحدپور محمدمهدی
جناب آقای / سرکار خانم: مازوچی اسماء

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
جنس «گل شکافته (Mindium L.)» متعلق به تیره گل استکانی (Campanulaceae)، دارای گونه های بوته ای متعددی است که تاکنون بالغ بر ۷ گونه از این جنس در جهان و ۳ گونه از ایران گزارش شده است. در این تحقیق ترکیب های شیمیائی اسانس اندام های رویشی و زایشی گیاه «گل شکافته»Revh.f&Schiman-Czeike) Mindium Laevigatum (Vent)) واقع در دو رویشگاه رهق و شهسواران کاشان مورد بررسی قرار گرفته است. ساقه و میوه های رسیده این گیاه در بهار سال ۱۳۹۰ جمع آوری و در شرایط آزمایشگاه خشک شدند و به روش تقطیر و استخراج با بخار همزمان با حلال آلی (SDE) اسانس گیری شدند. برای شناسائی ترکیب های تشکیل دهنده اسانس، از دستگاه های گاز کروماتوگرافی (GC) و گاز کروماتوگرافی متصل شده به طیف سنج جرمی (GC/MS) استفاده شد. تعداد ۴۳ ترکیب شیمیایی در اسانس میوه و ۳۴ ترکیب در اسانس ساقه های گیاه رویشگاه رهق شناسائی شدند. ۴۲ ترکیب شیمیایی در اسانس میوه و ۴۴ ترکیب در اسانس ساقه های گیاه رویشگاه شهسواران شناسایی شد. اجزای اصلی اسانس میوه گیاه در رویشگاه منطقه رهق شامل: هنی کوزان (۵۸٫۹%)، پالمیتیک اسید (۴۱٫۷%)، پی-وینیل گوائیکول (۹۷٫۴%) و دی هیدرو کاروئول (۴۷٫۴%) بودند. اجزای اصلی اسانس ساقه گیاه در رویشگاه منطقه رهق شامل: پالمیتیک اسید (۹۳٫۳۰%)، لینولئیک اسید (۳۲٫۱۰%)، میرستیک اسید (۹۷٫۵%) و پلارگونیک اسید (۲۵٫۴%) بودند. ترکیب های عمده اسانس میوه گیاه رویشگاه منطقه شهسواران شامل: لینولئیک اسید (۶۳٫۱۸%)، پالمیتیک اسید (۱۳٫۱۴%)، هنی کوزان (۴۷٫۷%) و نونادکان (۵۲٫۳%) بودند. اجزای اصلی اسانس ساقه گیاه رویشگاه منطقه شهسواران شامل: پالمیتیک اسید (۶۷٫۳۳%)، لینولئیک اسید (۵۶٫۶%)، اتیل پالمتات (۳۲٫۵%) و اوژنول (۱۴٫۳%) بودند. بیشترین اجزاء تشکیل دهنده اسانس اندام های رویشی و زایشی گیاه گل شکافته موجود در دو رویشگاه، ترکیب های مومی و سنگین بودند.