مقاله مقایسه ترکیب اسیدهای چرب روغن زیتون در مناطق مختلف ایران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در نوآوری در علوم و فناوری غذایی (علوم و فناوری غذایی) از صفحه ۳۹ تا ۴۹ منتشر شده است.
نام: مقایسه ترکیب اسیدهای چرب روغن زیتون در مناطق مختلف ایران
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اسیدهای چرب
مقاله روغن زیتون
مقاله گاز کروماتوگرافی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: آهنگربنادکوکی سمانه
جناب آقای / سرکار خانم: پیراوی ونک زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: حدادخداپرست محمدحسین
جناب آقای / سرکار خانم: حسنی بافرانی علیرضا
جناب آقای / سرکار خانم: صفافر حامد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
از آنجا که ترکیب اسیدهای چرب عامل مهمی در تعیین کیفیت روغن زیتون می باشد. و بعضی از خریداران عمده خارجی، روغن زیتون را با درصد مناسب اسیدهای چرب خریداری می کنند. در این پژوهش دو نوع روغن زیتون، شامل بکر و تصفیه شده برای شناسایی پروفایل اسیدهای چرب به وسیله دستگاه GC مورد تجزیه قرار گرفتند. و به همبستگی بین ترکیب اسیدهای چرب و دما پرداخته شد. نتایج نشان داد که اسیدهای اولئیک، لینولئیک و پالمتیک مهم ترین اسیدهای چرب عنوان در انواع روغن زیتون بودند مقادیر به دست آمده از اسیدهای چرب مورد آنالیز همگی در محدوده تعیین شده استانداردهای IOOC بودند. در نهایت بررسی ها نشان داد که بین دمای هوا و ترکیب برخی اسیدهای چرب ارتباط نزدیکی وجود دارد. دمای بیشتر موجب افزایش میزان اسید لینولئیک شده اما میزان اسید اولئیک کاهش می یابد. تجزیه و تحلیل آماری نشان داد بین اسید لینولئیک (C18:2) و اسید چرب اولئیک (C18:1) همبستگی در جهت منفی و در سطح ۰٫۰۵ وجود دارد. به طوری که در شیراز و زنجان که به ترتیب دارای بیشترین و کمترین دما نسبت به دیگر شهرهای مورد بررسی هستند کمترین (۶۱٫۲۸) و بیشترین درصد اسید اولئیک (۷۲٫۵۸) مشاهده شد.