مقاله مقایسه ترکیب اسیدهای آمینه در بافت ماهیچه ماهیان وحشی و پرورشی نر و ماده شانک زرد باله Acanthopagrus latus که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۱ در مجله علوم و فنون دریایی ایران از صفحه ۵۸ تا ۶۶ منتشر شده است.
نام: مقایسه ترکیب اسیدهای آمینه در بافت ماهیچه ماهیان وحشی و پرورشی نر و ماده شانک زرد باله Acanthopagrus latus
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اسید آمینه
مقاله بافت ماهیچه
مقاله جنسیت
مقاله مکان
مقاله Acanthopagrus latus

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ذاکری محمد
جناب آقای / سرکار خانم: کوچنین پریتا
جناب آقای / سرکار خانم: غفله مرمضی جاسم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
محتوای پروتئین و ترکیب اسیدهای آمینه بافت ماهیچه ماهیان وحشی و پرورشی شانک زرد باله نر و ماده با استفاده از روش HPLC تعیین گردید. تفاوتهای کمی بین اسیدهای آمینه در بافت ماهیچه بر اساس جنسیت (نر و ماده) و مکان (طبیعی و پرورشی) بدست آمد. بر اساس نتایج در تمام نمونه های مورد مطالعه اسید آمینه لیزین و ایزولوسین بعنوان اسیدهای آمینه ضروری و اسید گلوتامیک بعوان اسید آمینه غیر ضروری در بافت ماهیچه بشمار می آیند. در حالیکه محتوای پروتئین خام در بافت ماهیچه تحت تاثیر جنسیت قرار ندارد. بر اساس مکان اختلاف معنی داری در مقدار آرژنین، لوسین، ایزولوسین، فنیل آلانین، لیزین، سرین، گلیسین، آلانین و تیروزین در بافت ماهیچه بین شانک وحشی و پرورشی مشاهده گردید. نتایج این تحقیق نشان می دهد که بافت ماهیچه ماهیان بالغ نر و وحشی شانک زرد باله دارای سطوح اسیدهای آمینه ضروری بالاتری (۰٫۰۵<P) در مقایسه با سایر گروه ها است. ترکیب اسیدهای آمینه بافت ماهیچه شانک زرد باله بیشتر تحت تاثیر مکان و ترکیب جیره غذایی قرار دارد و می تواند بعنوان منبعی مناسب جهت تامین نیازهای غذایی اسیدهای آمینه در تغذیه انسان محسوب گردد.