مقاله مقایسه تراکم مواد معدنی استخوانی اندام برتر و غیربرتر زنان هندبالیست حرفه ای ایران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۹۱ در طب ورزشی (حرکت) از صفحه ۵ تا ۱۹ منتشر شده است.
نام: مقایسه تراکم مواد معدنی استخوانی اندام برتر و غیربرتر زنان هندبالیست حرفه ای ایران
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله دانسیته استخوانی
مقاله هندبال
مقاله اندام فوقانی
مقاله اندام تحتانی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رهنما نادر
جناب آقای / سرکار خانم: خیام باشی خلیل
جناب آقای / سرکار خانم: بمبئی چی عفت
جناب آقای / سرکار خانم: جعفرپور سمانه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
عموم بازیکنان برای پرتاب یا ضربه زدن به توپ، یک دست و پای برتر دارند، این برتری ممکن است به افزایش تراکم مواد معدنی استخوان در اندام برتر ورزشکاران منجر شود. هدف از این تحقیق، مقایسه تراکم مواد معدنی استخوانی دست برتر و غیربرتر و پای برتر و غیربرتر زنان هندبالیست حرفه ای بود. پانزده هندبالیست زن حرفه ای (میانگین ± انحراف استاندارد، سن: ۲۳٫۶±۳٫۱ سال، قد ۱۶۹٫۴±۳٫۶ سانتی متر، وزن ۶۲٫۹±۵٫۷ کیلوگرم) در این تحقیق شرکت کردند. تراکم مواد معدنی استخوان رادیوس دست برتر و غیربرتر و همچنین گردن و تروکانتر استخوان ران پای برتر و غیربرتر ورزشکاران با استفاده از دستگاه سنجش تراکم مواد معدنی استخوان (DEXA) اندازه گیری شد. نتایج تحقیق نشان داد که در تراکم مواد معدنی استخوان دست برتر (۳۸۱٫۷ میلی گرم بر سانتی مترمربع) و غیربرتر (۳۸۴٫۳) هندبالیست ها تفاوت معناداری وجود ندارد (P>0.05). اما تفاوت معناداری در تراکم مواد معدنی استخوان پای برتر (۹۲۵٫۴) و غیربرتر (۹۵۶٫۴) آنها مشاهده شد، به طوری که تراکم مواد معدنی استخوان پای غیربرتر حدود ۱۰ درصد بیشتر از پای برتر بود (P<0.05). تراکم مواد معدنی استخوان پای برتر و غیربرتر به طور معناداری بیشتر از دست برتر و غیربرتر بود (P<0.05). تراکم مواد معدنی اندام تحتانی هندبالیست ها بیشتر از اندام فوقانی آنها بود (P<0.05). تراکم مواد معدنی استخوان بالاتنه نیز به طور معناداری بیشتر از پایین تنه بود (P<0.05). می توان نتیجه گرفت که درگیری بیشتر پای غیربرتر در تیک آف، استارت، توقف، پرش و فرود در هندبال موجب افزایش تراکم مواد معدنی استخوان در پای غیربرتر می شود.