مقاله مقایسه تجمع فلز سنگین روی در بافت عضله و کبد ماهی سفید رودخانه ای، Squalius cephalus در رودخانه تجن، استان مازندران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در شیلات از صفحه ۱ تا ۶ منتشر شده است.
نام: مقایسه تجمع فلز سنگین روی در بافت عضله و کبد ماهی سفید رودخانه ای، Squalius cephalus در رودخانه تجن، استان مازندران
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فلزات سنگین
مقاله بافت عضله و کبد
مقاله Squalius cephalus

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: گل محمدی سمانه
جناب آقای / سرکار خانم: معطر فرامرز
جناب آقای / سرکار خانم: رحمانی حسین
جناب آقای / سرکار خانم: اورجی حسین
جناب آقای / سرکار خانم: مقدس داریوش

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تحقیق حاضر، به منظور اندازه گیری و مقایسه فلز سنگین روی در بافت کبد و عضله گونه ماهی سفید رودخانه ای (Squalius cephalus) در بهار ۱۳۸۸ در رودخانه تجن در استان مازندران انجام شد. نمونه های ماهی به کمک دستگاه الکتروشوکر از ۴ ایستگاه مختلف صید شد. جهت استخراج روی از بافت کبد و عضله ماهیان از روش هضم شیمیایی با استفاده از دستگاه ماکروویو و دستگاه جذب اتمی استفاده شد. نتایج نشان داد که تجمع روی در ماهی سفید رودخانه ای در بافت کبد بیشتر از بافت عضله است (p<0.05). کمترین تجمع در بافت عضله ماهی سفید رودخانه ای در ایستگاه چهارم می باشد. مقایسه نتایج بدست آمده با استانداردهای جهانی نشان داد که غلظت عنصر روی در بافت کبد ماهی سفید رودخانه ای از استاندارد سازمان بهداشت جهانی کمتر بوده و از استاندارد وزارت کشاورزی، شیلات و غذای انگلستان، انجمن بهداشت ملی و تحقیقات پزشکی استرالیا بالاتر می باشد. در بافت عضله از مقدار ذکر شده در سازمان بهداشت جهانی، انجمن بهداشت ملی و تحقیقات پزشکی استرالیا کمتر بوده ولی از وزارت کشاورزی، شیلات و غذا انگلستان بالاتر بوده است.