مقاله مقایسه تاثیر پیش تیمار با آب جوش و قلیا بر ویژگی های خمیر کاغذ نیمه شیمیایی سولفیت سدیم خنثی کاه گندم که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۲ در تحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران از صفحه ۷۷۴ تا ۷۹۴ منتشر شده است.
نام: مقایسه تاثیر پیش تیمار با آب جوش و قلیا بر ویژگی های خمیر کاغذ نیمه شیمیایی سولفیت سدیم خنثی کاه گندم
این مقاله دارای ۲۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کاه گندم
مقاله خمیر کاغذ نیمه شیمیایی سولفیت خنثی
مقاله پیش تیمار
مقاله ویژگی های مقاومتی کاغذ

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ژند سوده
جناب آقای / سرکار خانم: مسعودی فر مسیح
جناب آقای / سرکار خانم: سراییان احمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: قاسمیان علی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
این تحقیق با هدف مقایسه ویژگی های خمیر کاغذ سولفیت سدیم خنثی کاه گندم زاگرس استان گلستان تحت تاثیر پیش تیمار قلیایی با هیدروکسیدسدیم یک درصد و آب جوش انجام شد. پیش تیمار کاه خرد شده با هیدروکسیدسدیم یک درصد و آب جوش به نسبت ۱۰ به ۱ به ترتیب در دماهای ۷۰ درجه سانتی گراد و دمای ۱۰۰ درجه سانتی گراد به مدت ۳۰ دقیقه انجام گردید. سپس از کاه پیش تیمار شده با مایع پخت سولفیت سدیم و هیدروکسید سدیم با نسبت ثابت ۵ به ۱ در دمای ۱۶۰ درجه سانتی گراد و به مدت ۳۰ دقیقه خمیر کاغذ تهیه گردید. به منظور بررسی تاثیر هیدروکسیدسدیم بر مقاومت های کاغذ، در بعضی پخت ها فقط از سولفیت سدیم استفاده شد و در یک حالت کاه گندم بعد از قرار گرفتن در معرض پیش تیمار هوا خشک شد و از کاه پیش تیمار و توزین شده برای پخت استفاده شد و در حالتی دیگر بعد از پیش تیمار مقدار هیدروکسید سدیم جذب شده در پیش تیمار محاسبه و از هیدروکسید سدیم مورد نیاز برای پخت اصلی کسر شد. پس از پخت، خمیر کاغذها توسط پالایشگر آزمایشگاهیPFI mill  تا رسیدن به درجه روانی ۳۸۰±۲۵ میلی لیتر (CSF) پالایش شدند. از هر نوع خمیر کاغذ، کاغذ دست ساز ۶۰ گرمی ساخته شد و ویژگی های آن بر اساس آئین نامه TAPPI تعیین گردید. نتایج نشان داد که پیش تیمار اثر معنی داری در افزایش مقاومت های کاغذ بجز شاخص مقاومت به لهیدگی حلقوی داشته است و در اثر پیش تیمار به ویژه قلیایی، درجه روشنی خمیر کاغذ کاهش و مقاومت کششی، ترکیدن، طول پاره شدن، سفتی و دانسیته آن افزایش می یابد. به طورکلی با افزایش مقدار مواد شیمیایی به ویژه هیدروکسید سدیم در پخت اصلی مقادیر بازده و درجه روشنی خمیر کاغذها کاهش و مقاومت های آن ها افزایش می یابد.