مقاله مقایسه تاثیر هیالورونیک اسید و دکستروز پرولوتراپی داخل مفصلی در درمان درد استئوآرتریت زانو که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در اردیبهشت ۱۳۹۱ در مجله دانشکده پزشکی از صفحه ۱۱۹ تا ۱۲۵ منتشر شده است.
نام: مقایسه تاثیر هیالورونیک اسید و دکستروز پرولوتراپی داخل مفصلی در درمان درد استئوآرتریت زانو
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله استئوآرتریت زانو
مقاله هیالورونیک اسید
مقاله دکستروز پرولوتراپی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: هاشمی سیدمسعود
جناب آقای / سرکار خانم: مددی فیروز
جناب آقای / سرکار خانم: رضوی سعید
جناب آقای / سرکار خانم: نیکوسرشت مهشید
جناب آقای / سرکار خانم: حسن زاده کیابی فرشاد
جناب آقای / سرکار خانم: نصیری پور سمیه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: در درمان استئوآرتریت زانو قبل از جراحی از درمان های نگه دارنده استفاده می شود. در این مطالعه اثرات کوتاه مدت هیالورونیک اسید و دکستروز پرولوتراپی داخل مفصلی در بهبود درد و عملکرد زانو و کیفیت زندگی در بیماران مبتلا به استئوآرتریت زانو ارزیابی و مقایسه شد.
روش بررسی: این مطالعه به صورت کارآزمایی بالینی دوسوکور انجام شد. از ۱۰۰ بیمار با سن ۷۰-۴۰ سال، که بر اساس کرایتریای ACR برای آن ها تشخیص استئوآرتریت زانو داده شده بود و بیش از سه ماه درد داشتند، ۵۰ بیمار در گروه هیالورونیک اسید، ۲ml تزریق داخل مفصلی هیالورونیک اسید (سینوکروم فورت ۱%) پنج جلسه هفته ای یک بار و ۵۰ بیمار در گروه دکستروز پرولوتراپی، در سه جلسه ماهیانه ۲ml پرولوتراپی با دکستروز ۲۵% دریافت کردند. بیماران قبل و پس از درمان از نظر درد و عملکرد زانو با استفاده از پرسش نامه KOOS بررسی شدند. بیماران توسط فرد غیر مطلع از نوع درمان ۱۲ هفته پس از تزریق ارزیابی شدند. سپس اطلاعات حاصله از بیماران ثبت شدند.
یافته ها: میانگین سن افراد مورد بررسی ۶۰٫۶±۸٫۲ سال بود. تفاوت معنی داری بین دو گروه در اسکورهای درد زانو و عملکرد آن دیده نشد (P<0.05). اسکورهای تمام موارد پرسش نامه KOOS پس از درمان بهبود معنی داری را نشان داد (P<0.001). تغییرات اسکورها نسبت به میزان پایه پس از درمان بین دو گروه تفاوت معنی داری را نشان نداد (P<0.05).
نتیجه گیری: به نظر می رسد، تزریق داخل مفصلی دکستروز پرولوتراپی ۲۵% به اندازه هیالورونیک اسید (سینوکروم فورت ۱%) در درمان درد استئوآرتریت زانو، موثر و ایمن است.