مقاله مقایسه تاثیر مصرف روغن زیتون فوق بکر (اکسترا ویرجین) با ایبوپروفن بر شدت دیسمنوره اولیه (کارآزمایی بالینی متقاطع) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۳ در مجله علوم تغذیه و صنایع غذایی ایران از صفحه ۶۷ تا ۷۴ منتشر شده است.
نام: مقایسه تاثیر مصرف روغن زیتون فوق بکر (اکسترا ویرجین) با ایبوپروفن بر شدت دیسمنوره اولیه (کارآزمایی بالینی متقاطع)
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله دیسمنوره اولیه
مقاله روغن زیتون
مقاله ایبوپروفن
مقاله کارآزمایی بالینی متقاطع

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رضاییان مریم
جناب آقای / سرکار خانم: ابدالی نرگس
جناب آقای / سرکار خانم: عربان مرضیه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: دیسمنوره اولیه یکی از شایع ترین مشکلات زنان سنین باروری است. این مطالعه با هدف مقایسه تاثیر روغن زیتون اکسترا ویرجین با ایبوپروفن بر دیسمنوره اولیه طراحی شد.
مواد و روشها: در یک کارآزمایی بالینی متقاطع IRCT2013051110804N2))، ۶۰ دانشجوی ۱۷ تا ۳۰ ساله ساکن خوابگاه دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد که شرایط ورود به مطالعه را داشتند، به صورت در دسترس انتخاب، و به تصادف و نسبت ۱ به ۱ در یکی از دو گروه دریافت کننده ایبوبروفن یا روغن زیتون اکسترا ویرجین قرار گرفتند. در گروه اول از دو هفته قبل از شروع قاعدگی به مدت دو ماه روزانه روغن زیتون (روزانه ۲۵ سی سی) را مصرف نموده و فرم ثبت وضعیت روزانه که شامل مقیاس درد خطی بصری بود، را در سه روز اول سیکل قاعدگی پر نمودند و پس از چهار هفته دوره پاکسازی در دو سیکل بعدی ایبوبروفن ۴۰۰ میلی گرم هر ۸ ساعت یکبار را در سه روز اول سیکل قاعدگی مصرف نمودند. گروه دوم نیز همین شیوه درمانی را طی نموده با این تفاوت که در دو سیکل اول ایبوبروفن و سپس روغن زیتون را مصرف نمودند. اطلاعات با استفاده از پرسشنامه و به صورت خود- گزارش دهی جمع آوری شد و در محیط نرم افزار SPSS 16 و با استفاده از آزمون های آماری تی تست و مدل خطی آمیخته تجزیه و تحلیل گردیدند.
یافته ها: اگر چه در دوره قبل از مداخله، میانگین شدت درد در دو گروه روغن زیتون و ایبوپروفن، اختلاف آماری معنی داری نداشت، ولی نتایج نشان داد که بین شدت دیسمنوره اولیه در دوره قبل از درمان با دوره های بعد از درمان (دوره های پیگیری) اختلاف آماری معنی داری وجود دارد (p>0.001). مقایسه های دو گانه نیز نشان داد که اختلاف آماری معنی داری بین مصرف روغن زیتون با ایبوپروفن و همچنین قبل و بعد از درمان در هر دو گروه درمانی وجود دارد.
نتیجه گیری: مصرف روغن زیتون فوق بکر در درمان دیسمنوره اولیه موثر است و به نظر می رسد می تواند جایگزینی برای مصرف داروهای ضدالتهاب غیر استروئیدی باشد.