مقاله مقایسه تاثیر قطره میتومایسین C حین و پس از عمل جراحی در عود، حدت بینایی و فشار داخل چشمی در جراحی ناخنک که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مرداد و شهریور ۱۳۹۳ در مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی زنجان از صفحه ۶۶ تا ۷۳ منتشر شده است.
نام: مقایسه تاثیر قطره میتومایسین C حین و پس از عمل جراحی در عود، حدت بینایی و فشار داخل چشمی در جراحی ناخنک
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ناخنک
مقاله میتومایسین c
مقاله حدت بینایی
مقاله فشار داخل چشمی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رضایی رضا
جناب آقای / سرکار خانم: ولی زاده فهیمه
جناب آقای / سرکار خانم: اشرفی عارفه سادات
جناب آقای / سرکار خانم: الماسی حشیانی امیر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: ناخنک یکی از شایع ترین اختلالات سطح چشم است که روش های جراحی مختلفی جهت برداشتن آن وجود دارد. هدف این مطالعه مقایسه عود ناخنک، حدت بینایی و فشار داخل چشمی بعد از جراحی ناخنک با استفاده از میتومایسین C حین و پس از عمل جراحی می باشد.
روش بررسی: در این مطالعه مداخله ای،
۱۱۹ بیمار که اندیکاسیون جراحی ناخنک داشتند، وارد مطالعه و به طور تصادفی به دو گروه تقسیم شدند. در گروه یک میتومایسین ۲C درصد به مدت ۳ دقیقه حین عمل و در گروه دو میتومایسین ۲C درصد چهار بار در روز به مدت ۲ هفته استفاده شد و بیماران تا ۱۵ ماه پس از عمل پیگیری شدند. داده های جمع آوری شده با استفاده از آزمون Repeated Measurement در سطح معنی داری ۰٫۰۵ تجزیه و تحلیل شد.
یافته ها: میانگین حدت بینایی بین دو گروه میتومایسین حین عمل و بعد از عمل اختلاف معنی داری نشان نداد (P=0.8)، همچنین در میانگین فشار داخل چشمی بین دو گروه نیز اختلاف معنی داری مشاهده نشد (P=0.3).
نتیجه گیری: استفاده از میتومایسین حین عمل و بعد از عمل جراحی ناخنک ارتباط معنی داری از نظر حدت بینایی و فشار داخل چشمی نشان نداد، از این رو با توجه به مشکلات کمتر در استفاده از میتومایسین حین عمل جراحی توصیه می شود در انجام این نوع جراحی این نکته مد نظر قراد گیرد.