مقاله مقایسه تاثیر قرص ها و آمپول های پیشگیری از بارداری ترکیبی بر کنترل سیکل قاعدگی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در زیست شناسی جانوری از صفحه ۷۹ تا ۸۶ منتشر شده است.
نام: مقایسه تاثیر قرص ها و آمپول های پیشگیری از بارداری ترکیبی بر کنترل سیکل قاعدگی
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله قرص های پیشگیری از بارداری ترکیبی
مقاله آمپول های پیشگیری از بارداری ترکیبی
مقاله کنترل سیکل

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صفوی نایینی خاطره
جناب آقای / سرکار خانم: زندی فرحناز

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پیشگیری از بارداری هورمونی بطور رایج به صورت های مختلف خوراکی، تزریقی چسب پوستی و حلقه واژینال وجود دارند. قرص های پیشگیری از بارداری ترکیبی یکی از پرمصرف ترین روش های هورمونی هستند و تقریبا بطور وسیع در دسترس می باشند. پیشگیری از بارداری ترکیبی تزریقی یک ماهه نیز به سادگی در دسترس می باشد در مصرف کنندگان فوق وقوع خونریزی ماهیانه ناشی از قطع مصرف هورمون که شبیه قاعدگی طبیعی است، سبب ادامه مصرف روش پیشگیری از بارداری ترکیبی می باشد. این مطالعه یک مطالعه کارآزمایی بالینی مبتنی بر هدف است. زنان مصرف کننده روش های هورمونی بعد از امضای فرم رضایتنامه، در پژوهش وارد شدند. زنانی که دارای یک شریک جنسی مشخص و دارای شرایط پژوهش بودند به ۲ گروه درمانی (قرصها و آمپولهای پیشگیری از بارداری ترکیبی) تقسیم شدند. اطلاعات توسط پرسشنامه از طریق مصاحبه، مشاهده و اندازه گیری تکمیل شد. تعداد ۹۷ نفر نمونه های این پژوهش را تشکیل داده اند (۵۱ نفر قرص و ۴۶ نفر آمپول های پیشگیری از بارداری ترکیبی). این مطالعه طی مدت ۴ دوره متوالی انجام شد. به این منظور جهت دستیابی به اهداف پژوهش از نرم افزار آماری علوم اجتماعی از روش های آمار توصیفی و استنباطی، تی تست مستقل و آزمون های آماری کای اسکوئر استفاده شد. نتایج نشان می دهد که هر دو دارو توانایی کاهش طول مدت خونریزی قاعدگی را داشتند، در حالی که هیچ اختلاف معنی داری از لحاظ مدت خونریزی قاعدگی در دو گروه مشاهده نشد.در کاهش مقدار خونریزی قاعدگی هر دو روش موفق بوده اند ولی از لحاظ مقدار خونریزی قاعدگی تفاوت معنی داری بین این دو گروه مشاهده نشد. هر دو دارو توانایی کاهش درد قاعدگی را داشتند، در حالی که هیچ اختلاف معنی داری از لحاظ مدت خونریزی قاعدگی در دو گروه مشاهده نشد. یافته ها بیانگر آن است که تفاوت معنی داری بین این دو گروه از لحاظ لکه بینی و خونریزی بین دو قاعدگی و قطع قاعدگی مشاهده نشد. با توجه به یافته های این پژوهش به دلیل اثر بخشی بالای آمپول های پیشگیری از بارداری (سیکلوفم) و کنترل سیکل مناسب با مقدار کم هورمون ماهیانه، می تواند جایگزین مناسب قرص های پیشگیری از بارداری ترکیبی که روزانه مصرف می شود، باشد.