مقاله مقایسه تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر اشتغال در بخش صنعت استان های زنجان و همدان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۰ در مطالعات کمی در مدیریت از صفحه ۱۲۴ تا ۱۵۹ منتشر شده است.
نام: مقایسه تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر اشتغال در بخش صنعت استان های زنجان و همدان
این مقاله دارای ۳۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تقاضای نیروی کار
مقاله فناوری اطلاعات و ارتباطات
مقاله بنگاه های صنعتی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: هژبرکیانی کامبیز
جناب آقای / سرکار خانم: هژبرکیانی سروناز

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
با توجه به رشد بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات از ابتدای دهه ۹۰، اثرات متضاد آن هنوز به چشم می خورد. یکی از ابهامات موجود، تاثیر بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات بر اشتغال می باشد. از دیدگاه نظری و تجربی بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات (فناوری اطلاعات) از طریق نوآوری تولیدی و نوآوری فرایندی تاثیرات متفاوتی در سطح بنگاه های صنعتی بر اشتغال می گذارد که نوع تاثیر به ساختار و اندازه بنگاه ها و همچنین میزان و نوع بکارگیری بستگی دارد. لذا در این مطالعه با استفاده از اطلاعات آمارگیری از بنگاه های صنعتی در سطح آنها برای سال های ۱۳۸۵ و ۱۳۸۶ و با بکارگیری مدل داده های تابلویی به بررسی تاثیر شاخص های بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات بر اشتغال در استان های همدان و زنجان پرداخته ایم. نتایج نشان دهنده تفاوت در تاثیر در مورد شاخص هایی است که بکارگیری آنها منجر به تغییر در فرایند شده است. بطوری که بکارگیری فناوری اطلاعات(ICT)  برای انجام امور مالی و بکارگیری فناوری اطلاعات برای انجام خدمات مشتری و محصول تاثیر منفی بر تقاضای نیروی کار در استان همدان و تاثیر مثبت در استان زنجان داشته است. در خصوص سایر شاخص ها تاثیر مثبت بر تقاضای نیروی کار در هر دو استان مشاهده شده است.