مقاله مقایسه تاثیر عسل و ویتامین E بر میزان هورمون های جنسی موش صحرایی نر در معرض آلودگی صوتی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در آذر و دی ۱۳۹۲ در مجله دانشگاه علوم پزشکی قم از صفحه ۱ تا ۷ منتشر شده است.
نام: مقایسه تاثیر عسل و ویتامین E بر میزان هورمون های جنسی موش صحرایی نر در معرض آلودگی صوتی
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آلودگی
مقاله صدا
مقاله عسل
مقاله ویتامین E
مقاله تستوسترون
مقاله FSH ،LH

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رجب زاده اصغر
جناب آقای / سرکار خانم: ساکی قاسم
جناب آقای / سرکار خانم: حمادی مسعود
جناب آقای / سرکار خانم: خدادادی علی
جناب آقای / سرکار خانم: سرکاکی علیرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: آلودگی صوتی، در بین آلودگی های محیطی شیوع بالایی دارد و به عنوان یک عامل تراتوژنیک برای سیستم تناسلی محسوب می شود. این مطالعه با هدف بررسی تاثیر عسل و ویتامین E بر میزان هورمون های جنسی موش های نر در معرض آلودگی صوتی انجام شد.
روش بررسی: ۲۴ موش نر بالغ با میانگین وزنی ۲۰۰±۲۰g به طور کاملا تصادفی به چهار گروه: ۱ (عسل + صوت)؛ ۲ (ویتامین E + صوت)؛ ۳ (صوت) و گروه ۴ (کنترل) تقسیم شدند. گروه های ۱، ۲ علاوه بر دریافت صوت؛ عسل و ویتامین E را نیز به صورت گاواژ دریافت کردند، و گروه ۳ فقط تحت تاثیر آلودگی صوتی قرار گرفتند. بعد از ۵۰ روز سطح سرمی هورمون های موش های نر توسط خونگیری از قلب، به روش الایزا اندازه گیری شد. سپس موش های نر با موش های ماده از همان نژاد در یک قفس با نسبت ۲:۱ قرار داده شدند. در ادامه، وزن و تعداد جنین های زنده حاصل از باروری مورد بررسی قرار گرفت. از روش های آماری آنالیز واریانس و توکی استفاده گردید.
یافته ها: در این مطالعه مشخص گردید ترشح هورمون های جنسی (FSH، LH و تستوسترون) تحت تاثیر آلودگی صوتی دچار اختلال می شود. سطح سرمی تستوسترون در موش های تحت تاثیر صوت به طور معنی داری کاهش یافت (۰٫۰۵>p)، و مصرف عسل و ویتامین به عنوان آنتی اکسیدان در موش های نر موجب تعدیل در جریان این هورمون شد. آلودگی صوتی در موش های نر باعث افزایش در سطح سرمی FSH، LH p<0.05)) گردید. همچنین وزن جنین ها تحت تاثیر این استرس کاهش و تعداد جنین های زنده افزایش یافت (۰٫۰۵>p). مصرف عسل و ویتامین E توسط موش های نر باعث افزایش جنین های زنده شد (۰٫۰۵>p).
نتیجه گیری: بر اساس نتایج این مطالعه، آلودگی صوتی اثرات منفی بر قورت باروری موش های نر دارد، همچنین مصرف عسل و ویتامین E می تواند موجب افزایش قدرت باروری در گروه های تحت تاثیر آلودگی صوتی گردد.