مقاله مقایسه تاثیر دو نوع پست فایبر Simple taper و Double taper بر توزیع تنش بر دیواره های کانال ریشه دندان به روش فتوالاستیک که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در مجله دندانپزشکی (دانشگاه علوم پزشکی تهران) از صفحه ۲۶۲ تا ۲۶۹ منتشر شده است.
نام: مقایسه تاثیر دو نوع پست فایبر Simple taper و Double taper بر توزیع تنش بر دیواره های کانال ریشه دندان به روش فتوالاستیک
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پست
مقاله آنالیز استرس
مقاله الاستیک

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مهدوی ایزدی ظفر
جناب آقای / سرکار خانم: جلالیان عزت اله
جناب آقای / سرکار خانم: سالاری محمدحسن
جناب آقای / سرکار خانم: عظیم زاد شیما
جناب آقای / سرکار خانم: صفایی تهمینه
جناب آقای / سرکار خانم: شیرازی مهدی
جناب آقای / سرکار خانم: سالاری بهزاد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: باتوجه به کاربرد فراوان پست های غیرفلزی پیش ساخته در دندانپزشکی امروز و عدم وجود اطلاعات کافی در زمینه نحوه پخش استرس آنها در دیواره کانال دندان، این تحقیق با هدف مقایسه تاثیر دو نوع پست فایبر Simple taper و Double taper بر توزیع تنش بر دیواره های کانال ریشه دندان به روش فتوالاستیک انجام شد.
روش بررسی: این تحقیق به روش Experimental در سیستم فتوالاستیک انجام شد. در این تحقیق دو نوع پست فایبر Simple taper و Double taper با قطر ۰٫۹ و طول ۲۰ میلی متر و اپوکسی رزین استفاده شد. ابتدا دو مدل فتوالاستیک با ابعاد دندانی ساخته و پست های موردنظر درون آنها قرار داده شد و Core مربوط به هر پست روی مدل موردنظر ساخته شده هریک از مدل ها در دستگاه پولاریسکوپ تحت بار قرار گرفته و از حلقه های رنگی Fringe order تشکیل شده عکس برداری شد.
یافته ها: در بارگذاری ۱۰۰ نیوتن تحت زاویه ۹۰ درجه در ناحیه سرویکال و اپیکال در پست فایبر Fringe order simple taper اعداد ۱٫۳۹ و ۲٫۵ و در پست فایبر Double taper 1.39 و ۲٫۳۵ را نشان داد. در بارگذاری ۱۵۰ نیوتون تحت زاویه ۳۰ درجه در دو ناحیه سرویکال و اپیکال پست فایبر Fringe order simple taper اعداد ۴ و ۲٫۶۵ و در پست فایبر ۴ Double taper و ۲٫۵ بود.
نتیجه گیری: در نیروهای عمودی و مایل پست فایبر Double taper نحوه پخش استرس بهتری را نسبت به پست فایبر Simple taper نشان می دهند.