مقاله مقایسه تاثیر دو روش پیشگیری از بارداری تزریقی (سیکلوفم و دپو مدروکسی پروژسترون استات) بر اثرات جانبی کوتاه مدت، پذیرش و تداوم مصرف که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در هفته اول فروردین ۱۳۹۳ در مجله زنان مامایی و نازایی ایران از صفحه ۱۲ تا ۲۰ منتشر شده است.
نام: مقایسه تاثیر دو روش پیشگیری از بارداری تزریقی (سیکلوفم و دپو مدروکسی پروژسترون استات) بر اثرات جانبی کوتاه مدت، پذیرش و تداوم مصرف
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اثرات جانبی
مقاله دپومدروکسی پروژسترون استات
مقاله سیکلوفم
مقاله ضد بارداری های تزریقی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: کریمان نورالسادات
جناب آقای / سرکار خانم: پهلوانی شیخی زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: مجدعلوی حمید

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: اثرات جانبی به خصوص اختلالات مرتبط با قاعدگی و افزایش وزن، شایعترین دلایل قطع مصرف دپومدروکسی پروژسترون استات در سال اول استفاده از این روش می باشد. مطالعه حاضر با هدف تعیین و مقایسه اثر سیکلوفم و دپومدروکسی پروژسترون استات بر اثرات جانبی کوتاه مدت، پذیرش و تداوم مصرف در زنان انجام شد.
روش کار: این مطالعه کارآزمایی بالینی در سال ۱۳۸۹ بر روی ۶۸ زن که از روش های تزریقی پیشگیری از بارداری استفاده می کردند، در شهر زاهدان انجام شد. زنان طی یک دوره ۹۰ روزه، وقایع خونریزی و اثرات جانبی احتمالی را در فرم ثبت روزانه خونریزی قاعدگی و اثرات جانبی ثبت کردند. پرسشنامه رضایتمندی مصرف کنندگان در پایان ماه سوم پس از اولین تزریق تکمیل شد و در صورتی که افراد مایل به ادامه دادن نبودند دلایل قطع مصرف ثبت می شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS (نسخه ۱۸) و آزمون های کای دو، تست دقیق فیشر، تی و من- ویتنی انجام شد. میزان p کمتر از ۰٫۰۵ معنی دار در نظر گرفته شد.
یافته ها: تداوم مصرف سه ماهه در گروه سیکلوفم %۵۲٫۹ و در گروه دپو – پروورا %۷۹٫۴ بود. دو گروه از نظر تهوع و میانگین افزایش وزن، اختلاف آماری معنی داری داشتند (p=0.01). اگر چه میزان رضایت افراد از روش پیشگیری از بارداری، در دو گروه سیکلوفم و دپو – پروورا اختلاف آماری معنی داری نداشت (p=0.7)، اما دلایل اصلی قطع مصرف در دو گروه با هم تفاوت داشت.
نتیجه گیری: اختلالات قاعدگی، شایع ترین دلیل برای کنار گذاشتن مصرف دپو – پروورا و دشوار بودن مراجعه ماهیانه، شایع ترین دلیل قطع مصرف سیکلوفم است.