مقاله مقایسه تاثیر دو داروی اندانسترون و مپریدین در درمان لرز بعد از بیهوشی – کار آزمایی بالینی تصادفی شده سه سو کور که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی از صفحه ۱۰۷ تا ۱۱۴ منتشر شده است.
نام: مقایسه تاثیر دو داروی اندانسترون و مپریدین در درمان لرز بعد از بیهوشی – کار آزمایی بالینی تصادفی شده سه سو کور
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله لرز بعد از بیهوشی
مقاله درمان
مقاله اندانسترون
مقاله مپریدین

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صابرمقدم رنجبر محسن
جناب آقای / سرکار خانم: سلطانی قاسم
جناب آقای / سرکار خانم: اکابری آرش
جناب آقای / سرکار خانم: علوی نیا سیدمحمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: لرز بعد از بیهوشی باعث افزایش نیاز بدن به اکسیژن تا حد ۵۰۰%، افزایش درد بعد از عمل، طولانی شدن ریکاوری، افزایش تهوع -استفراغ، بالا رفتن فشار خون، افزایش فشار چشم و مغز می شود. مپریدین از پرکاربردترین داروها در درمان و پیشگیری از آن است ولی دارای عوارض شناخته شده مخدرها است. با هدف یافتن درمان موثر با عوارض جانبی کمتر، این مطالعه به مقایسه اثر درمانی دو داروی اندانسترون و مپریدین در درمان لرز بعد از بیهوشی پرداخت.
مواد و روش کار: در این کار آزمائی بالینی تصادفی سه سوکور تعداد ۲۰۶ بیمار در ۳ گروه مساوی مورد مطالعه قرار گرفتند. روش آنالیز آماری تست کای دو و آزمون تی زوجی بود. همه بیماران در همان گروهی که بر اساس تصادفی سازی قرار گرفته بودند آنالیز شدند (Intention to treat). کلیه تحلیل های آماری در نرم افزار SPSS 18 انجام گردید.
یافته ها: تفاوت معنی دار آماری از نظر پاسخ به درمان در سه گروه مشاهده شد و در گروه مپریدین تعداد درمان شده ها بیشتر بود (P<0.001). همچنین افرادی که با مپریدین درمان شدند به طور معنی داری از ۵۰ درصد بیشتر بودند، در حالی که افرادی که با اندانسترون درمان شدند با ۵۰% تفاوت معنی دار آماری نشان ندادند و در بیماران درمان شده با دارونما این تعداد به طور معنی داری از ۵۰ درصد کمتر بود.
نتیجه گیری: هر چند مپریدین در درمان لرز بعد از بیهوشی موثرتر از اندانسترون است، ولی با توجه به تفاوت معنی دار مشاهده شده اندانسترون نسبت به دارو نما، اندانسترون نیز می تواند در مواردی که کنتراندیکاسیون استفاده از مپریدین وجود دارد، یک درمان مناسب باشد.