مقاله مقایسه تاثیر تیمار باکتری های آنتاگونیست جدا شده از سطح میوه لیموترش (Mexican lime)، آب گرم و قارچ کش تیابندازول در کنترل بیماری کپک سبزمیوه لیموترش (Penicillium digitatum) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۱ در فیزیولوژی و تکنولوژی پس از برداشت فرآورده های باغی از صفحه ۷۹ تا ۸۷ منتشر شده است.
نام: مقایسه تاثیر تیمار باکتری های آنتاگونیست جدا شده از سطح میوه لیموترش (Mexican lime)، آب گرم و قارچ کش تیابندازول در کنترل بیماری کپک سبزمیوه لیموترش (Penicillium digitatum)
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله لیمو ترش
مقاله کنترل بیولوژیک
مقاله کپک سبز

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: تقی پور محمدامین
جناب آقای / سرکار خانم: کتابچی ساغر
جناب آقای / سرکار خانم: شرزه ای عباس

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این تحقیق عملکرد باکتری های آنتاگونیست جداسازی شده از سطح میوه لیموترش با تیمار آب گرم با دمای ۴۵ درجه سانتی گراد و قارچ کش تیابندازول در جلوگیری از رشد و گسترش بیماری کپک سبز میوه لیمو ترش بررسی شد. میوه های لیمو بعد از ضدعفونی سطحی و ایجاد زخم های سطحی، در سوسپانسیون اسپور قارچ عامل بیماری غوطه ور شده و بعد از خشک شدن، به طور جداگانه در تیمارهای مختلف، شامل سوسپانسیون آنتاگونیست با غلظت ۱۰۸ سلول در هر میلی لیتر به مدت دو دقیقه، آب گرم به مدت پنج دقیقه و قارچ کش با غلظت ۱٫۵ در هزار به مدت دو دقیقه قرار گرفتند. از بین باکتری های آنتاگونیست جداسازی شده از سطح پوست میوه لیمو،جدایه های Bacillus subtilis و  Pseudomonas fluorescensبیشترین اثر بازدارندگی به ترتیب به میزان ۱۰۰-۷۵ و ۴۹-۲۵ درصد را داشتند. در مقایسه قدرت بازدارندگی تیمارهای مختلف، قارچ کش، آنتاگونیست ها ی مذکور و آب گرم، به ترتیب به میزان 100، ۷۰ و ۵۰ درصد در رتبه اول تا سوم قرار گرفتند. با توجه به مشکل پلاسیدگی برخی میوه ها بعد از غوطه ور شدن در آب گرم و اثرات منفی زیست محیطی سموم شیمیایی و به دلیل تاثیر بیشتر آنتاگونیست های استخراج شده از سطح میوه لیموترش نسبت به آب گرم، این باکتری ها به عنوان آنتاگونیست های موثر در بیوکنترل بیماری کپک سبز میوه لیموترش معرفی شدند.