مقاله مقایسه تاثیر برچسب پوستی TNG و نیفدیپین بر کنترل زایمان زودرس که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در دی ۱۳۹۱ در علوم پزشکی رازی (مجله دانشگاه علوم پزشکی ایران) از صفحه ۲۶ تا ۳۲ منتشر شده است.
نام: مقایسه تاثیر برچسب پوستی TNG و نیفدیپین بر کنترل زایمان زودرس
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله برچسب پوستی نیتروگلیسرین
مقاله نیفدیپین
مقاله زایمان زودرس

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: کاشانیان مریم
جناب آقای / سرکار خانم: ضامن زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: خورشیدی فر عبدالرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: موربیدیتی در نوزادانی که پره ترم متولد شده اند بیشتر از نوزادان ترم است. در مطالعات انجام شده بر روی TNG نشان می دهد که TNG بر میزان کنترل زایمان پره ترم (Preterm labor) موثر بوده است، ولی مطالعه ای مبنی بر مقایسه آن با Nifedipin طرح ریزی نشده است.
روش کار: مطالعه به صورت کارآزمایی بالینی (IRCT: 201108262624NB) انجام شد. افراد به صورت تصادفی به دو گروه تقسیم شدند که به یک گروه Nifedepin داده شد و به گروه دیگر برچسب پوستی TNG و فشارخون و انقباضات هر کدام از افراد در فواصل مشخص کنترل شد.
یافته ها: در ۴۱ بیمار (۶۸٫۳%) از گروه اول (نیفدیپین) زایمان برای ۴۸ ساعت به تاخیر افتاد، در گروه دوم این میزان در ۵۲ بیمار (۸۶٫۷%) دیده شد، میان دو گروه اختلاف آماری معناداری دیده شد (p=0.016). در ۳۷ بیمار (۶۱٫۷%) از گروه اول (نیفدیپین) زایمان برای ۷ روز به تاخیر افتاد، در گروه دوم این میزان در ۴۷ بیمار (۷۸٫۳%) دیده شد؛ میان دو گروه اختلاف آماری معناداری دیده شد (p=0.046).
نتیجه گیری: برچسب های پوستی نیتروگلیسرین یک داروی موثر، مناسب و با عوارض کمتر نسبت به داروی نیفدپین در پیشگیری از زایمان زودرس می باشد.