مقاله مقایسه تاثیرمصرف خوراکی های با نمایه گلیسمی مختلف برسطح گلوکز واسیدهای چرب آزاد سرم ورزشکاران مرد دوچرخه سوار که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در علوم آزمایشگاهی از صفحه ۱۹ تا ۲۶ منتشر شده است.
نام: مقایسه تاثیرمصرف خوراکی های با نمایه گلیسمی مختلف برسطح گلوکز واسیدهای چرب آزاد سرم ورزشکاران مرد دوچرخه سوار
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نمایه گلیسمی
مقاله گلوکز خون
مقاله اسیدهای چرب آزاد سرم
مقاله دوچرخه سوار

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اسدی جهانبخش
جناب آقای / سرکار خانم: عشقی نیا سمیرا
جناب آقای / سرکار خانم: طالبان فروغ اعظم
جناب آقای / سرکار خانم: وقاری غلامرضا
جناب آقای / سرکار خانم: اسماعیل زاده احمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
چکیده زمینه و هدف: کربوهیدرات ها عمده ترین منبع تولید انرژی در فعالیت های ورزشی محسوب می شوند. مطالعات نشان می دهند که مصرف غذاهای کربوهیدرات دار قبل از ورزش می تواند باعث افزایش کارایی ورزشکارگردیده سطح گلوکز و اسیدهای چرب آزاد خون را متعادل نگه دارد. هدف از این بررسی مقایسه تاثیر سه نوع کربوهیدرات با نمایه گلیسمی متفاوت بر سطح گلوکز و اسیدهای چرب آزاد سرم در قبل و بعد از فعالیت در دوچرخه سواران مرد بود.
روش بررسی: در این کارآزمایی بالینی ۲۱ نفر از اعضای تیم ملی دوچرخه سواری، به طور تصادفی به سه گروه ۷ نفره دریافت کننده گلوکز، عدسی (نمایه گلیسمی پایین) وسیب زمینی (نمایه گلیسمی بالا) تقسیم شدند. ابتدا ۵ میلی لیتر نمونه خون ناشتا جهت اندازه گیری سطح گلوکز و اسیدهای چرب آزاد سرم گرفته شد. سپس ورزشکاران خوراکی های مورد آزمایش را مصرف نمودند. بعد از ۴۵ دقیقه استراحت، افراد به مدت ۲ ساعت با حداکثر اکسیژن مصرفی (Vo2max برابر ۶۸ درصد)رکاب زدند. سپس خونگیری مجدد از نمونه ها برای سنجش گلوکز و اسید چرب سرم انجام شد.
یافته ها: مصرف گلوکز خوراکی سبب کاهش معنی داری در سطح اسیدهای چرب آزاد سرم شد (
P<0.01) ولی در سطح گلوکز سرم تاثیری نداشت. مصرف عدسی و سیب زمینی باعث افزایش سطح گلوکز سرم گردید. این افزایش در گروه مصرف کننده عدسی بیشتر بود. (p<0.05) ولی تغییر معنی داری در سطح اسید چرب سرم ایجاد نکرد.
نتیجه گیری: یافته ها نشان می دهند که مصرف عدسی با نمایه گلیسمی پایین قبل از انجام تمرین های ورزشی استقامتی باعث بالا ماندن سطح گلوکز در طی زمان فعالیت شده و مفیدتر از مصرف مواد خوراکی با نمایه گلیسمی بالا (سیب زمینی) است.