مقاله مقایسه بیومتری سه جمعیت از جکوی انگشت خمیده خزری Cyrtopodion caspium در بخش های شمالی ایران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در زیست شناسی جانوری از صفحه ۵۱ تا ۵۶ منتشر شده است.
نام: مقایسه بیومتری سه جمعیت از جکوی انگشت خمیده خزری Cyrtopodion caspium در بخش های شمالی ایران
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مقایسه بیومتری
مقاله Cyrtopodion caspium caspium
مقاله دشت مغان
مقاله دامغان
مقاله ساری

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حجتی ویدا
جناب آقای / سرکار خانم: فقیری افشین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
جکوی انگشت خمیده خزریCyrtopodion caspium  متعلق به خانوادهGekkonidae ، شب فعال بوده و زیستگاه اصلی آن در ایران در طول ناحیه گرگان در مازندران، از شمال و شرق خراسان تا جنوب سیستان و از غرب تا آذربایجان می باشد. در این مطالعه که در جمعیت های دشت مغان، دامغان و ساری انجام شد، ۴۸ نمونه در نیمه شب بطور دستی جمع آوری شد. این مطالعه بر اساس صفات مورفومتریک و مریستیک زیرگونه Cyrtopodion caspium caspium صورت گرفت. نتایج نشان می دهند که جمعیت مغان در شمال غرب ایران از جمعیت های دیگر آن در شمال شرق ایزوله شده است.