مقاله مقایسه باورها و نگرش های معلمان پیرامون مدیریت کلاس با توجه به ویژگی های دموگرافیک که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در رهیافتی نو در مدیریت آموزشی از صفحه ۱۱۵ تا ۱۳۶ منتشر شده است.
نام: مقایسه باورها و نگرش های معلمان پیرامون مدیریت کلاس با توجه به ویژگی های دموگرافیک
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کنترل کلاس
مقاله نگرش
مقاله سبک های کنترل (مداخله گرا
مقاله غیر مداخله گرا
مقاله تعامل گرا)
مقاله ابعاد کنترل (آموزش
مقاله رفتار
مقاله افراد)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: علوی لنگرودی سیدکاظم
جناب آقای / سرکار خانم: سلیمانی زهرا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله: