مقاله مقایسه بازدهی منعقد کننده آهک و بنتونیت در حذف ارتوفسفات از پساب ورودی به زلال ساز ثانویه درتصفیه خانه فاضلاب غرب اهواز که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در سلامت و بهداشت اردبیل از صفحه ۶۸ تا ۷۶ منتشر شده است.
نام: مقایسه بازدهی منعقد کننده آهک و بنتونیت در حذف ارتوفسفات از پساب ورودی به زلال ساز ثانویه درتصفیه خانه فاضلاب غرب اهواز
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تصفیه فاضلاب
مقاله حذف شیمیایی ارتوفسفات
مقاله آهک
مقاله بنتونیت
مقاله تصفیه خانه فاضلاب غرب اهواز

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: تکدستان افشین
جناب آقای / سرکار خانم: جعفرزاده حقیقی فرد نعمت اله
جناب آقای / سرکار خانم: هرمزی نژاد مینا
جناب آقای / سرکار خانم: احمدی مقدم مهدی
جناب آقای / سرکار خانم: منگلی زاده نظام الدین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: فسفر یک ماده غذایی مهم برای گیاهان است و در پدیده اتروفیکاسیون آب های سطحی نقش دارد. در این تحقیق، بازدهی حذف ارتوفسفات توسط فرآیند ترسیب شیمیایی با استفاده از آهک و بنتونیت از فاضلاب شهری، در تصفیه خانه فاضلاب غرب اهواز مورد بررسی قرار گرفته است.
روش بررسی: این تحقیق در مقیاس آزمایشگاهی، روی پساب ورودی به زلال ساز ثانویه انجام شد و تاثیر pH و میزان ماده منعقد کننده با استفاده از آزمایش جار بر بازدهی حذف ارتوفسفات مورد بررسی قرار گرفت.
یافته ها: نتایج نشان داد که با افزایش
pH و میزان ماده منعقد کننده، بازدهی حذف ارتوفسفات افزایش می یابد و آهک نسبت به بنتونیت، بازدهی بالایی در حذف ارتوفسفات در pH طبیعی فاضلاب از خود نشان داد و توانست در میزان ۸۰ و ۷=pH، مقدار ارتوفسفات را به ۴۰۴٫۰ برساند.
نتیجه گیری: در این تحقیق آهک به دلیل عدم نیاز به تغییر pH فاضلاب جهت رساندن pH فاضلاب به pH بهینه و در نتیجه کاهش هزینه مواد شیمیایی و بازدهی بالا در حذف ارتوفسفات نسبت به بنتونیت، می تواند به عنوان یک منعقد کننده مناسب و اقتصادی در حذف ارتوفسفات از پساب خروجی از تصفیه خانه باشد.