مقاله مقایسه اکسیژن مصرفی کل به هنگام ورزش بیشینه پس از دو نوع گرم کردن شدید و متوسط در زنان بسکتبالیست نخبه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در فصلنامه تحقیقات در علوم زیستی ورزشی از صفحه ۱۷ تا ۲۵ منتشر شده است.
نام: مقایسه اکسیژن مصرفی کل به هنگام ورزش بیشینه پس از دو نوع گرم کردن شدید و متوسط در زنان بسکتبالیست نخبه
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اکسیژن مصرفی
مقاله پویایی اکسیژن مصرفی
مقاله گرم کردن
مقاله ورزش بیشینه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: کریمی منصوره
جناب آقای / سرکار خانم: حسینی مریم
جناب آقای / سرکار خانم: آقاعلی نژاد حمید
جناب آقای / سرکار خانم: آذربایجانی محمدعلی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از پژوهش حاضر مقایسه کل اکسیژن مصرفی به هنگام ورزش بیشینه پس از دو نوع گرم کردن شدید و متوسط در بازیکنان بسکتبال زن تهرانی می باشد. در پژوهش حاضر ۷ بازیکن بسکتبال زن نخبه با میانگین سنی ۲۱±۱٫۵۲ سال و میانگین قد ۱۶۶٫۸±۳٫۷۲ سانتی متر و وزن ۶۰٫۸۵±۵٫۷۶ کیلوگرم به صورت هدفمند از بین تیم های بسکتبال دسته یک استان تهران انتخاب شدند. آزمودنی ها در دو جلسه جداگانه دو پروتکل گرم کردن متوسط (با ۶۵ درصد ضربان قلب بیشینه) و گرم کردن شدید (با ۸۵ درصد ضربان قلب بیشینه) را به مدت شش دقیقه پیش از ورزش اجرا کردند. پس از آن ورزش بیشینه را بر اساس پروتکل بالک و ویر تا رسیدن به واماندگی اجرا کردند. شاخص های تنفسی توسط دستگاه تجزیه گازهای تنفسی مدل ZAn600 اندازه گیری شد و ارزیابی ترکیبات بدنی از دستگاه سنجش ترکیبات بدنی Body In مدل Venus 5.5 استفاده شد. بررسی ها نشان داد که گرم کردن شدید موجب کاهش اکسیژن مصرفی کل و کارایی بهتر ورزشکار به هنگام ورزش بیشینه می شود.