مقاله مقایسه اندازه گیری پروتئین فعال سی توسط نانو بیدهای مغناطیسی با روش الیزا که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در علوم آزمایشگاهی از صفحه ۲۷ تا ۳۳ منتشر شده است.
نام: مقایسه اندازه گیری پروتئین فعال سی توسط نانو بیدهای مغناطیسی با روش الیزا
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله CRP
مقاله نانو بیدهای مغناطیسی
مقاله الیزا

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بهاری فر هادی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
چکیده زمینه و هدف: نانو بیدها دارای نسبت سطح به حجم بالایی هستند که از این سطح به عنوان بستری برای اتصال آنتی بادی استفاده شده است. این کار باعث افزایش مقدار آنتی بادی موجود در سطح نسبت به الیزا خواهد شد. در این پژوهش توانایی اندازه گیری پروتئین فعال سی (CRP) توسط نانوبیدهای مغناطیسی به روش رنگ سنجی بررسی و نتایج حاصل با روش الیزا مقایسه شده است.
روش بررسی: این مطالعه یک پژوهش کاربردی است که در سال۱۳۹۱در دانشگاه علوم پزشکی تهران انجام شده است. نانو بیدها با آنتی بادی های اختصاصی CRP کونژوگه شده و از آنها برای اندازه گیری پروتئین مورد نظر در غلظت های ۱ تا ۱۰ نانو گرم (دامنه کاربرد روش الیزا) و ۰٫۱ تا ۰٫۰۱ نانو گرم استفاده شده است. پس از اندازه گیری مقدار آنتی ژن نتایج با استفاده از آزمون آماری Mann Whitney U با هم مقایسه شدند.
یافته ها: مقدار معنی داری آزمون در غلظت های ۱ تا ۱۰ نانو گرم برابر با ۰٫۷۸ بود بنابراین این دو روش تفاوتی با هم ندارند. در غلظت های ۰٫۱ تا ۰٫۰۱ نانو گرم مقدار معنی داری آزمون برابر با ۰٫۰۲ بود که نشان می دهد دو گروه تفاوت معنی داری با هم دارند. نتیجه گیری: نانو بیدها در اندازه گیری غلظت های پایین آنتی ژن عملکرد بهتری نسبت به روش الیزا دارند. نتایج نشان می دهد قدرت تشخیص آنتی ژن در نانو بیدها نسبت به روش الیزا در حدود ۱۰۰ برابر بیشتر می باشد بنابراین برای تشخیص زود هنگام آنتی ژن ها بسیار مناسب است. این روش به دلیل استفاده از دستگاه های مرسوم در الیزا در مواقع لزوم براحتی قابلیت استفاده در آزمایشگاه های بالینی را دارد.