مقاله مقایسه الگوی فعالیت عضلات منتخب تنه حین راه رفتن روی زمین و تردمیل که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در توانبخشی نوین از صفحه ۴۹ تا ۵۷ منتشر شده است.
نام: مقایسه الگوی فعالیت عضلات منتخب تنه حین راه رفتن روی زمین و تردمیل
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله عضلات تنه
مقاله دامنه فعالیت عضله
مقاله الکترومیوگرافی سطحی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رادمهر گلاره
جناب آقای / سرکار خانم: مظاهری رضا
جناب آقای / سرکار خانم: سنجری محمدعلی
جناب آقای / سرکار خانم: حلبچی فرزین
جناب آقای / سرکار خانم: منصورنیا محمدعلی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: باتوجه به تفاوتهای بیومکانیکی راه رفتن روی زمین و تردمیل انتظار می رود نحوه انقباض عضلات متفاوت بوده و درنتیجه تمرین ورزشی در این حالات تاثیرات متفاوتی بر عضلات تنه داشته باشد. هدف مطالعه، مقایسه الگوی فعالیت عضلات تنه از نظر مدت زمان و دامنه فعالیت در چرخه راه رفتن روی زمین و تردمیل بود تا با درنظرگرفتن شرایط ویژه هر فرد نسخه ورزشی مناسب وی تجویز شود.
روش بررسی: ۱۹ مرد ۴۰-۲۰ سال دارای زندگی کم تحرک از طریق نمونه گیری ساده انتخاب شدند. فعالیت عضلات راست شکمی، مایل خارجی شکم، لانجیسیموس و مولتی فیدوس توسط دستگاه الکترومیوگرافی سطحی ثبت گردید.
یافته ها: مدت زمان انقباض عضلات تنه در هر چرخه راه رفتن، تفاوت معنی داری بین زمین و تردمیل نداشت. میانگین دامنه فعالیت عضلات در هنگام راه رفتن روی تردمیل بیشتر از زمین بود واین تفاوت برای عضلات راست شکمی (P=0.005)، لانجیسیموس (P=0.018) و مولتی فیدوس (P=0.044) معنی دار بود.
نتیجه گیری: نقش پایدار کنندگی عضلات تنه هنگام راه رفتن باعث می شود تا عضلات تنه در تمامی چرخه فعال باشند. افزایش دامنه فعالیت عضلات تنه روی تردمیل می تواند نشانه انقباض واحدهای حرکتی بیشتر باشد که در تجویز نوع ورزش خصوصا به افرادی که ضعف عضلات تنه دارند، کمک کننده است.