مقاله مقایسه الگوی بیان ژن های منتخب القا شونده با تنش شوری در گندم نان (.Triticum aestivum L) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۰ در یافته های نوین کشاورزی از صفحه ۱۵۱ تا ۱۶۳ منتشر شده است.
نام: مقایسه الگوی بیان ژن های منتخب القا شونده با تنش شوری در گندم نان (.Triticum aestivum L)
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گندم
مقاله تنش شوری بلند مدت
مقاله حساسیت
مقاله تحمل
مقاله بیان ژن
مقاله رونوشت برداری

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: گماریان مسعود
جناب آقای / سرکار خانم: ملبوبی محمدعلی
جناب آقای / سرکار خانم: درویش فرخ
جناب آقای / سرکار خانم: محمدی سیدابوالقاسم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسی تنوع درون گونه ای تحمل به تنش شوری در دو رقم گندم متحمل و حساس در شرایط کنترل و تنش گندم الگوی بیان ۶۰ ژن منتخب القا شونده با تنش شوری در سطح رونوشت برداری مورد مقایسه قرار گرفت. در این آزمایش از روش نورترن بلات معکوس جهت بررسی الگوی بیان ژن ها استفاده گردید. جهت سادگی ۱۶ الگوی بیان ممکن برای ارقام متحمل و حساس در شرایط کنترل و تنش در نظر گرفته شد. الگوی بیان ژن های مورد بررسی در ۱۰ الگو از ۱۶ الگوی بیان قرار گرفت. الگو های بیان شماره ۲، ۶، ۸ و ۱۲ در این آزمایش نسبت به سایر الگوها با اهمیت تر در نظر گرفته شدند. الگوی بیان شماره ۲ نسبت به سایر الگو های بیان بیشترین تعداد ژن را در خود جای داد. الگوی بیان اکثر عوامل رونویسی مورد مطالعه در چهار الگوی فوق قرار گرفتند. با اعمال تنش شوری ۷ ژن در هر دو رقم متحمل و حساس افزایش بیان معنی دار نشان دادند. در این تحقیق ۴ ژن شامل ژن LEA از الگوی بیان شماره ۲، ژن CBEFP از الگوی بیان شماره ۶، ژن bZIP5 از الگوی شماره ۸ و ژن wsr3 از الگوی بیان شماره ۱۲ به عنوان ژن های منتخب برای تحمل به تنش شدید و طولانی مدت در رقم ماهوتی در نظر گرفته شدند. نتایج نشان دهنده آن بود که با اعمال تنش شوری بیان ژن ها در رقم متحمل بیشتر دستخوش تغییر قرار می گیرد. این نتایج نشان می دهد که تفاوت در الگوی بیان ژن ها در واریته های درون یک گونه ممکن است منشا ایجاد واریته های متحمل و حساس به تنش شوری باشد.