مقاله مقایسه افزایش عرض و ضخامت لثه کراتینیزه در دو روش پیوند بافت همبند و پیوند با ترکیب اسفنج کلاژن با پلاسمای غنی شده در بیماران کاندید پیوند لثه: یک مطالعه مقدماتی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در فروردین ۱۳۹۲ در مجله دانشکده دندان پزشکی اصفهان از صفحه ۱۸ تا ۲۷ منتشر شده است.
نام: مقایسه افزایش عرض و ضخامت لثه کراتینیزه در دو روش پیوند بافت همبند و پیوند با ترکیب اسفنج کلاژن با پلاسمای غنی شده در بیماران کاندید پیوند لثه: یک مطالعه مقدماتی
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله لثه
مقاله کلاژن
مقاله بافت همبند
مقاله پلاسما

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خسروپناه هنگامه
جناب آقای / سرکار خانم: دهقانی ناژوانی علی
جناب آقای / سرکار خانم: اسماعیل زاده سمیرا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: امروزه تاکید بر وجود عرض مشخصی از بافت کراتینیزه برای حفظ سلامت پریودنتال و جلوگیری از تحلیل بافت نرم در اطراف دندان های طبیعی و ایمپلنت های دندانی وجود دارد. مطالعه حاضر با هدف مقایسه دو روش پیوند لثه از نوع پیوند همبند با پیوند از نوع ترکیب اسفنج کلاژن با پلاسمای غنی از پلاکت و فیبرین غنی از پلاکت از جهت افزایش عرض و ضخامت لثه کراتینیزه و درد بعد از عمل طراحی شد.
مواد و روش ها: در این مطالعه کارآزمایی بالینی، تعداد ۸ بیمار با کمبود عرض (£۲ mm) و ضخامت (£۱ mm) لثه کراتینیزه به صورت دو طرفه و منفرد در سمت باکال دندان های تک ریشه انتخاب شدند. در سمت شاهد، پیوند از نوع بافت همبند و در سمت مورد مطالعه، پیوند به صورت ترکیب کلاژن استایپرو و پلاسمای غنی از پلاکت و فیبرین غنی از پلاکت انجام گرفت. اندازه گیری ها ۱، ۲ و ۳ ماه بعد از درمان انجام شد. برای آنالیز آماری داده ها از آزمون آماری Wilcoxon در مقایسه دو گروه و Friedman در مقایسه درون گروهی تغییرات به کمک نرم افزار SPSS نسخه ۱۵ استفاده شد (a=0.05).
یافته ها: پس از گذشت ۳ ماه از نظر عرض لثه کراتینیزه (p value= 0.317)، لثه چسبنده (p value= 0.527)، ضخامت پیوند (p value= 0.05) و ضخامت لایه کراتینیزه (p value= 1) تفاوت معنی داری بین گروه های مورد مطالعه و شاهد وجود نداشت.
نتیجه گیری: به نظر می سد روش جدید ابداع شده می تواند به عنوان جایگزینی مناسب به جای پیوندهای اتوژن برای جراحی های پیوند لثه معرفی گردد.