مقاله مقایسه اظهارنظر حسابرسان مستقل و متغیرهای مالی در پیش بینی ورشکستگی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۰ در بررسیهای حسابداری و حسابرسی از صفحه ۶۳ تا ۷۸ منتشر شده است.
نام: مقایسه اظهارنظر حسابرسان مستقل و متغیرهای مالی در پیش بینی ورشکستگی
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شرکت ورشکسته
مقاله گزارش تعدیل شده حسابرسی
مقاله تداوم فعالیت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شورورزی محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: زنده دل احمد
جناب آقای / سرکار خانم: اسماعیل زاده باغ سیاهی مهدی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
یکی از راه هایی که می توان با استفاده از آن به بهره گیری مناسب از فرصت های سرمایه گذاری و تخصیص بهتر منابع کمک کرد، پیش بینی درماندگی مالی است. از این رو، ارزیابی اثربخشی گزارش های حسابرسی در شناسایی شرکت های ورشکسته و مقایسه آن با توان پیش بینی ورشکستگی توسط متغیرهای مالی می تواند مفید باشد.. فرضیه زیربنایی به این شرح است: اظهارنظر حسابرس مستقل در شرایط ابهام در مورد تداوم فعالیت (گزارش تعدیل شده) می تواند ورشکستگی در دوره مالی بعد را بهتر از متغیرهای مالی به صورت توام پیش بینی کند. فرضیه گفته شده با استفاده از یک نمونه شامل ۶۰ شرکت تولیدی از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های ۱۳۸۱ الی ۱۳۸۷ (۷ سال) توسط مدل آماری لجستیک و آزمون مک نمار مورد آزمون قرار گرفت. نتیجه پژوهش بیانگر این بود که متغیرهای مالی به صورت توام و اظهارنظر حسابرس مستقل، هر دو توانایی پیش بینی ورشکستگی در دوره مالی آتی را دارند اما اظهار نظر حسابرس مستقل دارای برتری معناداری نسبت به متغیرهای مالی بود.