مقاله مقایسه اطلاعات دموگرافیک، یافته های بالینی و آندوسکوپی بیماران مبتلا به اولسر معده با کانسر معده که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در شهریور ۱۳۹۲ در مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی بابل از صفحه ۵۹ تا ۶۴ منتشر شده است.
نام: مقایسه اطلاعات دموگرافیک، یافته های بالینی و آندوسکوپی بیماران مبتلا به اولسر معده با کانسر معده
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کانسر معده
مقاله اولسر معده
مقاله هلیکوباکترپیلوری
مقاله دیس پپسی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شکری شیروانی جواد
جناب آقای / سرکار خانم: کردی نژاد بتول
جناب آقای / سرکار خانم: مفتاح ندا
جناب آقای / سرکار خانم: امانی ندا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: کانسر معده چهارمین سرطان شایع در جهان و دومین علت مرگ به سبب بدخیمی در دنیا می باشد. هدف از انجام این مطالعه مقایسه اطلاعات دموگرافیک، یافته های بالینی و یافته های آندوسکوپی بیماران مبتلا به اولسر معده با کانسر معده می باشد.
مواد و روشها: این مطالعه مقطعی طی سال های ۱۳۸۹ – ۱۳۸۴ روی کلیه بیمارانی که تحت آندوسکوپی فوقانی در بیمارستان شهید بهشتی بابل قرار گرفتند، انجام شد. اطلاعات دموگرافیک، شاخص توده بدنی (BMI)، استعمال سیگار، مصرف اوپیوم، وجود عفونت (H.pylori)، یافته های بالینی مانند دیس فاژی، کاهش وزن، تهوع، استفراغ، دیس پپسی، کم خونی، خونریزی بخش فوقانی دستگاه گوارش و محل ضایعه در قسمت های مختلف معده با هم مقایسه گردید.
یافته ها: از ۹۶۱ نفر افراد مورد مطالعه ۶۰۱ نفر مرد (%۶۲٫۵) و ۳۶۰ نفر زن (%۳۷٫۴) بودند. میانگین سنی بیماران مبتلا به اولسر معده ۵۳٫۹±۱۷٫۱ سال و در کانسر معده ۶۶٫۰±۱۴٫۳ سال بود (p<0.001). متوسط شاخص توده بدنی (BMI) بیماران با تشخیص اولسر معده در زمان تشخیص ۲۴٫۹۷±۴٫۵۸ و متوسط BMI بیماران مبتلا به کانسر معده در زمان تشخیص ۲۳٫۲۱±۴٫۱۰ بود (p<0.001). شایعترین علائم به ترتیب درد اپیگاستر (۴۴٫۵۸)، تهوع و استفراغ (%۱۵٫۲)، دیسفاژی (%۸٫۷)، کاهش وزن (%۸٫۸) و خونریزی قسمت فوقانی دستگاه گوارش (%۲۳٫۱) بود.
نتیجه گیری: بر اساس نتایج این مطالعه یافته های بالینی برای تشخیص بیماران با سرطان اختصاصی نیستند. اتخاذ روش هایی برای غربالگری افراد در مناطق با شیوع بالای کانسر معده باید در اولویت پژوهش های آینده باشد
.