مقاله مقایسه اضطراب مدرسه و مولفه های آن در دانش آموزان پایه چهارم در دو سیستم ارزشیابی سنتی و توصیفی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در پژوهش در برنامه ریزی درسی (دانش و پژوهش در علوم تربیتی-برنامه ریزی درسی) از صفحه ۹۳ تا ۱۰۷ منتشر شده است.
نام: مقایسه اضطراب مدرسه و مولفه های آن در دانش آموزان پایه چهارم در دو سیستم ارزشیابی سنتی و توصیفی
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ارزشیابی توصیفی وسنتی
مقاله اضطراب مدرسه
مقاله اضطراب امتحان
مقاله واکنش های فیزیولوژیک
مقاله ترس از ابراز وجود
مقاله فقدان اعتماد به نفس

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بهمن بهاره
جناب آقای / سرکار خانم: کیامنش علیرضا
جناب آقای / سرکار خانم: ابوالمعالی الحسینی خدیجه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پژوهش حاضر، از دسته طرح های مقایسه ای است که به بررسی تفاوت اضطراب مدرسه و مولفه های آن در دانش آموزان پایه چهارم طرح ارزشیابی توصیفی و سنتی می پردازد. بدین منظور، نمونه ای تصادفی مرکب از ۴۰۰ دانش آموز پایه چهارم شهر تهران انتخاب شد که ۲۰۰ نفر آنها تحت پوشش طرح توصیفی و ۲۰۰ نفر دیگر در نظام سنتی درس می خواندند. جهت مقایسه میزان اضطراب مدرسه، از پرسشنامه اضطراب مدرسه فیلیپس استفاده شد و اطلاعات به دست آمده در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که دانش آموزان دو گروه در میزان اضطراب مدرسه، اضطراب امتحان، واکنش های فیزیولوژیک، ترس از ابراز وجود و فقدان اعتماد به نفس با یکدیگر تفاوتی ندارند (p>0.05). دانش آموزان دختر و پسر، تنها در میزان اضطراب امتحان با یکدیگر متفاوتند و این اضطراب در دختران بیشتر از پسران است (۰٫۰۵<p). دانش آموزان پسر طرح سنتی و توصیفی در میزان اضطراب مدرسه (۰٫۰۵<p) و اضطراب امتحان (۰٫۰۱=p) با یکدیگر تفاوت دارند و این اضطراب در دانش آموزان نظام سنتی بیشتر است. دانش آموزان دختر و پسر طرح توصیفی در میزان اضطراب امتحان با یکدیگر متفاوتند و این اضطراب در دختران بیشتر از پسران است (۰٫۰۱<p). بنابراین می توان نتیجه گرفت که طرح ارزشیابی توصیفی تنها در کاهش اضطراب دانش آموزان پسر موثر بوده، توانسته است میزان اضطراب مدرسه و اضطراب امتحان آنها را نسبت به دانش آموزان طرح سنتی کاهش دهد.