مقاله مقایسه استخراج اسانس پوست بکرایی با استفاده از روش های مایکرویو و مایکرویو با پیش تیمار اولتراسوند که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۲ در فرآوری و نگهداری مواد غذایی از صفحه ۱۱۱ تا ۱۲۴ منتشر شده است.
نام: مقایسه استخراج اسانس پوست بکرایی با استفاده از روش های مایکرویو و مایکرویو با پیش تیمار اولتراسوند
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اسانس
مقاله بکرایی
مقاله مایکرویو
مقاله کروماتوگرافی گازی
مقاله استخراج اولتراسوند

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شکاری رویا
جناب آقای / سرکار خانم: رضایی کرامت اله
جناب آقای / سرکار خانم: اسدالهی سیمین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این تحقیق، روش تقطیر با آب به کمک مایکرویو (۲۷۰ وات) با پیش تیمار اولتراسوند (۴۵ و ۹۰ دقیقه) به منظور استخراج اسانس از پوست بکرایی مورد استفاده قرار گرفت و نتایج حاصله با نتایج حاصل از روش تقطیر با آب به کمک مایکرویو از نظر بازدهی و زمان استخراج، ترکیب شیمیایی و کیفیت اسانس مورد مقایسه قرار گرفت. آزمایش ها در سه تکرار با سیستم نرم افزاری SAS و بر اساس روش GLM و با استفاده از آزمون LSD انجام گردید. میزان اسانس پوست بکرایی به دست آمده به روش تقطیر با آب به کمک مایکرویو با پیش تیمار اولتراسوند ۴۵ دقیقه، ۲٫۰۰±۰٫۲۰ درصد و به روش مذکور با پیش تیمار اولتراسوند ۹۰ دقیقه، ۰٫۲۰±۱٫۹۷ درصد و به کمک مایکرویو، ۰٫۲۰±۲٫۰۲ درصد گزارش گردید. ترکیبات اسانس های استخراج شده با روش های کروماتوگرافی گازی شناساگر طیف سنج جرمی و کروماتوگرافی گازی شناساگر یونیزاسیون شعله ای نیز مورد شناسایی قرار گرفت لیمونن اصلی ترین ترکیب موجود در اسانس پوست بکرایی می باشد.نتایج حاصله بیانگر این بود به کارگیری اولتراسوند همراه با تقطیر با آب به کمک مایکرویو تاثیر بسزایی بر روی زمان آغاز و مدت زمان نهایی استخراج اسانس و میزان نهایی اسانس در مقایسه با روش مذکور بدون پیش تیمار ایجاد نکرد.