مقاله مقایسه استحکام باند ریزبرشی سرامیک های Cercon و Zirkonzahn با دو نوع سمان رزینی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در مجله دندانپزشکی (دانشگاه علوم پزشکی تهران) از صفحه ۴۴ تا ۵۰ منتشر شده است.
نام: مقایسه استحکام باند ریزبرشی سرامیک های Cercon و Zirkonzahn با دو نوع سمان رزینی
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سرامیک
مقاله زیرکونیا
مقاله استحکام باند
مقاله سمان رزینی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نوکار سعید
جناب آقای / سرکار خانم: عزیزی امیر
جناب آقای / سرکار خانم: روحانیان احمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: امروزه استفاده از رستوریشن های تمام سرامیک به علت خواص فیزیکی آن ها همچون ترانسلوسنسی و ظاهری زیبا افزایش یافته است. مطالعات زیادی اثر روش های متنوع آماده سازی سطح را بر روی استحکام باند زیرکونیا با سمان های رزینی بررسی کرده اند. هدف مطالعه حاضر مقایسه میزان استحکام باند ریزبرشی دو نوع کور زیرکونیایی Cercon و Zirkonzahn با دو نوع سمان رزینی Panavia F2 و Rely x unicem2 پس از انجام ترموسایکلینگ، بود.
روش بررسی: در این مطالعه، ۲۴ نمونه مستطیل شکل از هر یک از دو گروه زیرکونیای Cercon و Zirkonzahn تهیه شد. پس از سندبلاست، توسط دو سمان رزینی Panavia F2 و Rely x unicem2 به استوانه های کامپوزیتی با ابعاد ۱´۳ mm2 متصل شدند. نمونه ها به میزان ۵۰۰۰ سیکل تحت ترموسایکلینگ قرار گرفتند. سپس استحکام باند ریزبرشی آن ها با دستگاه Universal testing machine اندازه گیری شد. پس از اندازه گیری استحکام باند ریزبرشی برای تعیین نوع شکست نمونه ها توسط استریومیکروسکوپ مشاهده شدند. از روش Two-way ANOVA برای تحلیل و آنالیز داده ها استفاده شد.
یافته ها: نوع سرامیک تاثیر معنی داری بر روی استحکام باند ریزبرشی نداشت (p=0.317). بالاترین استحکام باند در هر دو نوع کور زیرکونیایی مربوط به سمان Rely x unicem2 بود (۰٫۰۳۵= P). نوع شکست در تمامی نمونه ها از نوع Adhesive بین سمان و سرامیک بود.
نتیجه گیری: انتخاب سمان مناسب تاثیر مستقیم بر روی موفقیت رستوریشن دارد.