مقاله مقایسه استانداردهای مربوط به زندگی مشترک، اسنادهای ارتباطی و رضایت زناشویی در افراد ساکن تهران در طول سه نسل اخیر که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۳ در فصلنامه خانواده پژوهی از صفحه ۱۳۷ تا ۱۵۷ منتشر شده است.
نام: مقایسه استانداردهای مربوط به زندگی مشترک، اسنادهای ارتباطی و رضایت زناشویی در افراد ساکن تهران در طول سه نسل اخیر
این مقاله دارای ۲۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله استانداردهای مربوط به زندگی مشترک
مقاله اسنادهای ارتباطی
مقاله رضایت زناشویی
مقاله سه نسل

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ملک عسگر سعاده
جناب آقای / سرکار خانم: موتابی فرشته
جناب آقای / سرکار خانم: مظاهری محمدعلی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
ساختارهای شناختی نقش تعیین کننده ای در میزان رضایت زوج دارند. این شناخت ها تحت تاثیر محیط ابتدایی زندگی ایجاد می شوند و به روابط افراد در بزرگسالی شکل می دهند. هدف پژوهش حاضر مطالعه بخشی از این شناخت ها، یعنی استانداردها و اسنادهای ارتباطی و در عین حال، مقایسه میزان رضایت زناشویی افراد در سه نسل اخیر جامعه در حال تحول ایرانی است.
این پژوهش یک طرح پیمایشی است. جامعه آماری شامل کلیه افراد بالای ۱۸ سال ساکن شهر تهران است. با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند، ۱۸۰ نفر برای مطالعه انتخاب شدند. ابزارهای مورد استفاده در این پژوهش پرسشنامه استانداردهای اختصاصی رابطه، پرسشنامه اسنادهای ارتباطی و پرسشنامه رضایت زناشویی انریچ می باشد
.
بررسی ها نشان داد که استانداردهای رابطه در گروه زنان دچار تغییر شده اند. در میزان اسنادهای افراد در سه نسل اخیر تفاوتی دیده نشد. میزان رضایت زناشویی افراد در نسل سوم به شکل معناداری کمتر از دو نسل قبل است. در مجموع نتایج به دست آمده، از تغییر در بایدهای نسل میانی زنان و ثبات اسنادها در طی سه نسل حکایت می کند. این تغییر با توجه به تغییرات فرهنگی، اجتماعی و حتی خانوادگی کهدر سال های کودکی زنان نسل میانی بروز پیدا کرده است، به عنوان ریشه های شکل گیری استانداردها قابل تفسیر می باشد.