مقاله مقایسه ارزش تشخیصی اسمیر و PCR شستشوی برونش ها در تشخیص سل ریوی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در اسفند ۱۳۹۱ در علوم پزشکی رازی (مجله دانشگاه علوم پزشکی ایران) از صفحه ۵۶ تا ۶۰ منتشر شده است.
نام: مقایسه ارزش تشخیصی اسمیر و PCR شستشوی برونش ها در تشخیص سل ریوی
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سل ریوی
مقاله شستشوی برونش
مقاله PCR

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: موسوی سیدعلی جواد
جناب آقای / سرکار خانم: براتی میترا
جناب آقای / سرکار خانم: کوچری محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: جوادی نیا شیما
جناب آقای / سرکار خانم: طالبی طاهر مهشید

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: سل یکی از قدیمی ترین بیماری های شناخته شده در انسان است. با توجه به شیوع بالای آن در ایران، استفاده از روش تشخیصی که سرعتی بیش از کشت و دارای حساسیت و ویژگی بیش از اسمیر و در حد کشت داشته باشد (PCR)، می تواند موجب تشخیص سریع و صحیح بیماری و درمان آنها شده و بدین ترتیب کنترل بیماری در جامعه شود. لذا، تصمیم گرفته شد تا در این مطالعه به بررسی PCR در تشخیص سل در مایع شستشوی برونش هاBronchoalveolar Lavage-BAL) ) و مقایسه آن با اسمیر پراخته شود.
روش کار: بیماران مراجعه کننده به بیمارستان حضرت رسول اکرم (ص) در طی دو سال ۱۳۸۹ و ۱۳۹۰ که با تشخیص احتمالی سل تحت برونکوسکوپی قرار گرفتند، وارد مطالعه شدند. نمونه شستشوی برونش آنها جهت اسمیر، کشت و PCR جهت تشخیص سل استفاده شد. اطلاعات بر اساس میانگین و انحراف معیار ارائه شد و pvalue کمتر از ۰٫۰۵ با ارزش در نظر گرفته شد.
یافته ها: مجموعا ۴۷ بیمار با تشخیص احتمالی سل ریوی تحت برونکوسکوپی قرار گرفتند که کشت شستشوی برونش در ۶ نفر (%۱۲٫۸) آنها مثبت بود. در ۵ نفر (۱۰٫۶%) اسمیر مثبت و در ۳ نفر (%۶٫۴) PCR مثبت دیده شد. بر اساس این نتایج اسمیر مثبت دارای حساسیت ۸۳% و ویژگی ۱۰۰% بوده و ارزش اخباری مثبت ۱۰۰% و منفی ۹۸% داشت. حال آنکه PCR مثبت دارای حساسیت ۵۰% و ویژگی ۱۰۰% بوده و ارزش اخباری مثبت ۱۰۰% و منفی ۹۳% داشت.
نتیجه گیری: اگر چه PCR روش سریع و جدیدی برای تشخیص سل محسوب می شود ولی استفاده از روش قدیمی تر اسمیر کم هزینه تر و ساده تر بوده و امکان انجام آن در همه نقاط ایران مقدور است و کماکان راه مناسب تری برای تشخیص سل است.