مقاله مقایسه ارتباط آماره شکل الیاف (S1) و کلاس بندی آن با ارائه طولی در ریسندگی جعبه ای که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۹۱ در فناوری نساجی (علوم و تکنولوژی نساجی) از صفحه ۷۰ تا ۷۷ منتشر شده است.
نام: مقایسه ارتباط آماره شکل الیاف (S1) و کلاس بندی آن با ارائه طولی در ریسندگی جعبه ای
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شکل الیاف
مقاله ریسندگی جعبه ای
مقاله شیار جعبه
مقاله ارائه طولی الیاف

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اسکندرنژاد صفدر
جناب آقای / سرکار خانم: اکبری بنگر رضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این تحقیق شکل الیاف در شیار جعبه سیستم ریسندگی جعبه ای و رتبه بندی آن ها مورد مطالعه قرار گرفته است. شکل الیاف را میتوان با فراوانی شکل رتبه های مختلف، آماره آرایش الیاف (S1) و یا شاخص ارائه طولی (SE) بررسی نمود. هدف مقایسه رابطه شاخص S1 و فراوانی رتبه بندی شکل الیاف با شاخص SE می باشد.
ابتدا کمی فتیله حاوی لیف ردیاب به دستگاه تغذیه شده و الیاف تجمع یافته در شیار جعبه توسط یک پویشگر به تصویر با فرمت BMP تبدیل شد. تصویر حاصل توسط برنامه نوشته شده در محیط متلب مورد پردازش قرار گرفته و دو پارامتر عددی شاخص های S1 و SE از آن استخراج گردید. شاخص های S1 و SE و رتبه شکل الیاف برای ۶۰۰ لیف محاسبه و رابطه درجه ۲ بین شاخص هایS1 و SE با ضریب همبستگی حداقل ۶٫۹۵ درصد برای رتبه های مختلف شکل الیاف بدست آمد.
نتایج نشان داد که برای سهولت در تشخیص تغییر شکل الیاف در ساختار نخ یا در محل دیگر می توان فقط دسته بندی شکل الیاف و فراوانی آن ها را در کلاس های مختلف به عنوان پارامتر موثر در ساختمان نخ اندازه گیری نموده و از اندازه گیری شاخص های S1 و SE که دارای پیچیدگی های محاسباتی می باشند صرف نظر نمود.