مقاله مقایسه اختلالات شخصیت خوشه C در زوجین متقاضی طلاق با افراد عادی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۰ در زن و مطالعات خانواده از صفحه ۸۵ تا ۱۰۱ منتشر شده است.
نام: مقایسه اختلالات شخصیت خوشه C در زوجین متقاضی طلاق با افراد عادی
این مقاله دارای ۱۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اختلالات شخصیت
مقاله خوشه C
مقاله زوجین متقاضی طلاق

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بیرامی منصور
جناب آقای / سرکار خانم: جمالی ماندانا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف پژوهش حاضر مقایسه اختلالات شخصیت خوشه C در زوجین متقاضی طلاق با افراد عادی است. روش پژوهش توصیفی از نوع علی مقایسه ای می باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل زنان و مردان متقاضی طلاق بود که در سال ۱۳۸۹ شامل می شود به دفاتر طلاق شهر ارومیه مراجعه کرده بودند این افراد در قالب دو گروه، زن و مرد متقاضی طلاق (۳۳ مرد و ۳۳ زن) و زن و مرد عادی (۳۳ مرد و ۳۳ زن) که به زندگی خود ادامه می دادند، مورد مطالعه قرار گرفتند. در واقع، تعداد ۶۶ نفر ( ۳۳ نفر مرد و ۳۳ نفر زن) و از بین زوجین عادی تعداد ۳۳ نفر مرد و ۳۳ نفر زن با توجه به سن و تحصیلات انتخاب شدند. در این پژوهش برای جمع آوری افراد متقاضی طلاق از روش نمونه گیری در دسترس و برای انتخاب افراد عادی از روش نمونه گیری هدفمند استفاده گردید و برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه بالینی چند محوری میلون ۳ استفاده گردید و برای تجزیه تحلیل داده ها تحلیل واریانس دو طرفه به کار رفت. نتایج نشان داد که بین افراد متقاضی طلاق و افراد عادی در اختلالات شخصیت خوشه C تفاوت معنا داری وجود دارد. از سویی بین زنان و مردان در اختلالات شخصیتی خوشه C تفاوت معنا داری وجود ندارد.