مقاله مقایسه احساس امنیت زنان و مردان در برابر اتباع بیگانه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز و زمستان ۱۳۹۲ در پلیس زن از صفحه ۵ تا ۲۲ منتشر شده است.
نام: مقایسه احساس امنیت زنان و مردان در برابر اتباع بیگانه
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله احساس امنیت
مقاله اتباع بیگانه
مقاله امنیت زنان
مقاله نظریه فضای قابل دفاع
مقاله شهرری

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شایگان فریبا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه: هدف تحقیق بررسی نقش اتباع بیگانه (عراقی و افغان) در احساس امنیت زنان و مردان است.
روش: روش تحقیق «پیمایشی» است. جامعه آماری مردم ساکن در محلاتی از شهرری بوده است، که عده ای چشم گیر از اتباع بیگانه عراقی و افغان در آنجا زندگی می کنند. از هر گروه زن و مرد، ۴۵ تن به طور اتفاقی برای پاسخ گویی برگزیده شده اند.
یافته ها: از پنج فرضیه تحقیق، چهار فرضیه تایید شده و نتایج نشان داده است که فقدان احساس امنیت زنان مربوط به حضور بیگانگان بیش از مردان است و ترس از تردد در محله زندگی اتباع بیگانه، ترس از سکونت در این مناطق و ترس از سرقت اموال این افراد، در بین زنان نمونه بیش از مردان بوده است.
نتیجه گیری: تفاوتی بین زنان و مردان از نظر احساس تهدید جانی توسط اتباع بیگانه دیده نشد.