مقاله مقایسه اجمالی «انسان شناسی» تومائی و صدرایی با تاکید بر ساختار تالیفی «جامع الهیات» و «اسفار» که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز و زمستان ۱۳۹۱ در الهیات تطبیقی از صفحه ۷۳ تا ۸۲ منتشر شده است.
نام: مقایسه اجمالی «انسان شناسی» تومائی و صدرایی با تاکید بر ساختار تالیفی «جامع الهیات» و «اسفار»
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله توماس آکویناس
مقاله ملاصدرا
مقاله انسان شناسی
مقاله جامع الهیات
مقاله اسفار

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رضازاده رضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
انسان شناسی جایگاهی بنیادین در نظام فلسفی-الهیاتی توماس آکویناس (Thomas Aquinas) و ملاصدرا دارد؛ به گونه ای که نقش برجسته و موثر آن را در ساختار تالیفی دو اثر اصلی «جامع الهیات» (Summa Theologiae) آکویناس و «اسفار» ملاصدرا به روشنی می توان دید و دریافت. بررسی تطبیقی نقش انسان شناسی با تاکید بر این دو اثر نشان می دهد که هر یک به طور مشابهی می کوشند تا آرا انسان شناختی را در چارچوب مجموعه ای از آرا متافیزیکی و در پیوند با دیگر حوزه های دانش ترسیم نمایند. در چنین منظومه معرفتی ای است که هم وجه هستی شناختی انسان به عنوان معلول/مخلوق تبیین شده است، هم مقام و موقعیت معرفت شناختی او در نسبت با خدا، خود و جهان. با این وصف، در مساله «سلوک» انسان به سوی خدا، هر دو فیلسوف و الهیدان به تبیین های مختلفی دست زده اند که حاصلش شکل گیری ساختار تالیفی متفاوت است، هر چند در نهایت و از منظری کل نگر مقصد و مقصودی یکسان را معرفی می نمایند. این اختلاف و اشتراک را در نحوه نفوذ و نقش مفاهیم و آموزه های بنیادین سنت مسیحی و اسلامی در نظام اندیشه آن دو می بایست جستجو کرد.