مقاله مقایسه اثر کتامین در ترکیب با چهار داروی ترامادول، میدازولام، هیوسین و آتروپین در بیهوشی جوجه مرغ های گوشتی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۱ در پژوهش های بالینی دام های بزرگ (دامپزشکی) از صفحه ۱۱ تا ۱۷ منتشر شده است.
نام: مقایسه اثر کتامین در ترکیب با چهار داروی ترامادول، میدازولام، هیوسین و آتروپین در بیهوشی جوجه مرغ های گوشتی
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله جوجه مرغ های گوشتی
مقاله بیهوشی تزریقی
مقاله ترکیبات کتامین

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جاودانی موسی
جناب آقای / سرکار خانم: قشقایی علی
جناب آقای / سرکار خانم: نیکوصفت زهرا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
ایجاد آرامش بخشی و بیهوشی مطمئن در پرندگان نه تنها برای انجام جراحی های مختلف بلکه در مقید کردن و انجام تکنیک های تشخیصی به ویژه در پرندگان وحشی ضروری می باشد. یکی از معمول ترین داروهایی که به این منظور استفاده می شود کتامین می باشد. معمولا جهت به حداقل رسانیدن اثرات جانبی کتامین، این دارو در ترکیب با داروهای دیگر مورد استفاده قرار می گیرد. در مطالعه حاضر اثر کتامین (۳۵ mg/kg) در ترکیب با چهار داروی ترامادول (۰٫۲ mg/kg)، میدازولام (۰٫۵ mg/kg)، هیوسین (۰٫۰۴ mg/kg) و آتروپین (۰٫۰۵ mg/kg) در بیهوشی جوجه مرغ های گوشتی مورد ارزیابی قرار گرفته است. بدین ترتیب تعداد ۴۰ قطعه جوجه مرغ گوشتی ۲۵ روزه با میانگین وزنی ۴۸۸٫۵۸±۶۰٫۰۲ گرم (Mean±SD) به صورت تصادفی در ۴ گروه مساوی قرار داده شدند و در هر گروه کتامین در ترکیب با یکی از داروهای ذکر شده در عضله سینه پرنده ها تزریق شد مدت زمان القاء بیهوشی در هر چهار گروه با یکدیگر تفاوت معنی دار داشت (P£۰٫۰۵). کمترین و بیشترین زمانی که پرنده ها بعد از تجویز به فاز نگهداری بیهوشی می رسیدند به ترتیب مربوط به استفاده از میدازولام و آتروپین در ترکیب با کتامین بود. بیشترین مدت زمان نگهداری بیهوشی مربوط به زمان تجویز کتامین – میدازولام (۵۷٫۵۳±۶٫۴۷ دقیقه) بود که در قیاس با دیگر گروه ها تفاوت معنی دار داشت (P£۰٫۰۵). در گروهی که از ترکیب کتامین – هیوسین استفاده شد بیشترین مدت زمان بازگشت از بیهوشی به دست آمد. در بین گروه های مختلف بیشترین مدت زمان بی دردی مربوط به استفاده از ترکیب کتامین – میدازولام بود که نسبت به گروه های دیگر اختلاف معنی دار بود (P£۰٫۰۵). بررسی داده های ثبت شده و ارزیابی کیفیت بیهوشی در گروه های مختلف، ارجح بودن استفاده از ترکیب کتامین – میدازولام را نسبت به ترکیبات دارویی استفاده شده در بیهوشی تزریقی جوجه مرغ های گوشتی نشان داد.