مقاله مقایسه اثر پودر و ریشه تازه زنجبیل بر تهوع و استفراغ بارداری که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در طب مکمل از صفحه ۵۸ تا ۶۵ منتشر شده است.
نام: مقایسه اثر پودر و ریشه تازه زنجبیل بر تهوع و استفراغ بارداری
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بارداری
مقاله تهوع و استفراغ
مقاله پودر زنجبیل
مقاله ریشه تازه زنجبیل

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نارنجی فرشته
جناب آقای / سرکار خانم: دلاور مصطفی
جناب آقای / سرکار خانم: رفیعی محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: هدف این مطالعه تعیین مقایسه تاثیر مصرف پودر و ریشه تازه زنجبیل بر تهوع و استفراغ دوران بارداری می باشد.
روش کار: در این مطالعه کارازمایی بالینی ۱۰۰ مادر باردار زیر ۱۷ هفته بارداری، ۱۸ تا ۳۵ ساله که حداقل ۲۴ ساعت قبل مبتلا به تهوع و استفراغ بودند بطور تصادفی در دو گروه ۵۰ نفره قرار داده شدند در گروه اول ۲۵۰ میلی گرم پودر زنجبیل و در گروه دوم ریشه تازه زنحبیل بصورت شربت زنحبیل یک فاشق چای خوری 4 بار در روز و به مدت چهار روز داده شد. قبل و بعد از مطالعه میزان تهوع و تعداد دفعات استفراغ مادر سنجیده و نتایج مورد تجزیه و تحلیل اماری قرار گرفت.
یافته ها: نتایج نشان داد ریشه تازه زنجبیل در مقایسه با پودر زنجبیل به میزان تقریبا مشابه ای موجب کاهش میزان میانگین شدت تهوع۲٫۹۸±(۳٫۱)]  در مقایسه با [۲٫۶۶±(۲٫۸۴) و میانگین تفاوت تعداد دفعات استفراغ ۰٫۷۴±(۱٫۰۸)] در مقایسه با ۰٫۵۸±(۱٫۰۱) در پودر زنجبیل[ در بارداری می گردد. تمامی مادران شرکت کننده در این مطالعه زایمان طبیعی داشتند و رضایت از ریشه تازه زنجبیل بیشتر از پودر زنجبیل (%۹۴ در مقابل %۸۰) بود.
نتیجه گیری: ریشه تازه و پودر زنجبیل می توانند موجب کاهش تهوع و استفراغ بارداری گردند.