مقاله مقایسه اثر هیدراتاسیون شدید و دگزامتازون در کاهش تهوع و استفراغ بعد از عمل تونسیلکتومی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مرداد و شهریور ۱۳۹۳ در طب جنوب از صفحه ۳۹۱ تا ۳۹۸ منتشر شده است.
نام: مقایسه اثر هیدراتاسیون شدید و دگزامتازون در کاهش تهوع و استفراغ بعد از عمل تونسیلکتومی
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پیشگیری
مقاله تهوع و استفراغ
مقاله هیدراتاسیون شدید
مقاله دگزامتازون
مقاله تونسیلکتومی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نجفی انارکی عبدالرضا
جناب آقای / سرکار خانم: میرزایی کامران
جناب آقای / سرکار خانم: معتمد نیلوفر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه: تهوع و استفراغ پس از عمل هنوز هم یکی از مشکلات شایع و ناخوشایند برای بیماران پس از بیهوشی عمومی است و در ایجاد آن عوامل متعددی مانند سن وجنس و نوع عمل جراحی دخیل می باشند. هدف از مطالعه حاضر بررسی اثر مایع درمانی شدید و دگزامتازون بر شیوع تهوع و استفراغ پس از عمل جراحی انتخابی لوزه می باشد.
مواد و روش ها: در یک کارآزمائی دو سوکور ۷۷ بیمارکه به طور الکتیو کاندید عمل جراحی لوزه بودند وارد مطالعه شدند. در گروه شاهد و کنترل میزان ۲ سی سی بر حسب کیلوگرم وزن بدن به ازای هر ساعت گرسنگی سرم رینگر انفوزیون گردید. در گروه شاهد ۴ میلی گرم دگزامتازون و در گروه تحت مطالعه به میزان ۲۰ سی سی بر حسب کیلوگرم وزن بدن سرم رینگر قبل از عمل به صورت وریدی تجویز شد. کلیه بیماران از نظر وجود استفراغ و تهوع پس از هوشیاری در ریکاوری و بخش مورد ارزیابی قرار گرفتند.
یافته ها: هیچ گونه تغییرات معنی داری از نظر فشار خون، ضربان قلب و تهوع و استفراغ بعد از عمل مشاهده نگردید. تهوع و استفراغ پس از عمل در گروه تحت مطالعه و شاهد به ترتیب ۲۵٫۶ درصد و ۲۶٫۷ درصد گزارش گردید (P>0.05).
نتیجه گیری: مایع درمانی شدید می تواند یک جانشین مطمئن و در دسترس برای دگزامتازون به منظور جلوگیری از تهوع و استفراغ پس از عمل جراحی لوزه باشد.