مقاله مقایسه اثر میزوپروستول واژینال با لامیناریا در آماده سازی سرویکس برای القای لیبر زنان حامله ترم که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در فروردین و اردیبهشت ۱۳۹۳ در فیض از صفحه ۴۷ تا ۵۱ منتشر شده است.
نام: مقایسه اثر میزوپروستول واژینال با لامیناریا در آماده سازی سرویکس برای القای لیبر زنان حامله ترم
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله لامیناریا
مقاله میزوپروستول
مقاله القای لیبر
مقاله حاملگی ترم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بهرشی میترا
جناب آقای / سرکار خانم: نظام زواره جمیله
جناب آقای / سرکار خانم: مصداقی نیا الهه
جناب آقای / سرکار خانم: هاشمی طیبه
جناب آقای / سرکار خانم: موسوی سیدغلامعباس
جناب آقای / سرکار خانم: مهدیان مهرداد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: القای زایمان جهت ختم حاملگی در خانم های حامله ترم که سرویکس نامطلوب دارند، از سال ها قبل مورد توجه بوده است. لامیناریا و میزوپروستول از داروهایی هستند که بدین منظور استفاده می شوند. هدف از این مطالعه مقایسه بین این دو دارو بود.
مواد و روش ها: این کارآزمایی بالینی دو سوکور بر روی ۱۰۰ خانم ۴۵ – ۱۸ سال با حاملگی ترم و تک قلو با سرویکس نامناسب انجام شد. نمونه ها به طور تصادفی به دو گروه ۵۰ نفره دریافت کننده لامیناریا و میزوپروستول تقسیم شدند. به گروه اول ۲۵ میکروگرم میزوپروستول واژینال تجویز شد. گروه دوم لامیناریا اینتراسرویکال تک دوز دریافت کردند. دو گروه از نظر زمان القا تا فاز فعال زایمان، زمان القا تا زایمان، تغییر دیلاتاسیون در ۶ ساعت اول تجویز دارو، موارد منجر به سزارین، دیسترس جنینی، دفع مکونیوم، و هیپر استیمولیشن رحمی مورد مقایسه قرار گرفتند.
نتایج: تغییر در دیلاتاسیون سرویکس در ۶ ساعت اول بعد از تجویز دارو در گروه لامیناریا ۴٫۴ برابر گروه میزوپروستول بود (P=0.001). به لحاظ زمان شروع القا تا فاز فعال و زمان شروع القا تا زایمان بین دو گروه تفاوت معنی داری مشاهده نشد. فراوانی سزارین در گروه میزوپروستول بیشتر بود (P=0.017). هیپراستیمولیشن رحمی نیز در گروه میزوپروستول بیشتر اتفاق افتاد که این تفاوت از نظر آماری معنی دار بود. و در گروه میزوپروستول استفاده از اکسی توسین در ادامه سیر لیبر از لامیناریا کمتر بود (P<0.0001).
نتیجه گیری: به نظر می رسد لامیناریا می تواند داروی ایمن و مناسب تری نسبت به میزوپروستول باشد. با این حال پیشنهاد می شود مطالعات با تعداد نمونه بیشتری انجام گردد.