مقاله مقایسه اثر مصرف موضعی شیر مادر و روش خشک نگه داشتن برکلونیزاسیون میکروارگانیسم های بند ناف در نوزادان تازه متولد شده که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در فروردین ۱۳۹۳ در مجله دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه (بهبود) از صفحه ۱ تا ۸ منتشر شده است.
نام: مقایسه اثر مصرف موضعی شیر مادر و روش خشک نگه داشتن برکلونیزاسیون میکروارگانیسم های بند ناف در نوزادان تازه متولد شده
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مصرف موضعی
مقاله شیر مادر
مقاله روش خشک نگه داشتن
مقاله کلونیزاسیون میکروارگانیسم
مقاله مراقبت از بند ناف

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عباس زاده فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: حاجی زاده زینب سادات
جناب آقای / سرکار خانم: کفایی عطریان محبوبه
جناب آقای / سرکار خانم: باقری اعظم
جناب آقای / سرکار خانم: سرافراز ناهید

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه: شیر مادر حاوی مقدار قابل توجه موادی است که به عنوان ضد میکروب طبیعی عمل می کنند. این مطالعه با هدف مقایسه اثر مصرف موضعی شیر مادر و روش خشک نگه داشتن بر کلونیزاسیون میکروارگانیسم های بند ناف در نوزادان تازه متولدشده انجام گرفت.
روش ها: این مطالعه کارآزمایی بالینی روی ۱۷۴ نوزاد در شهر کاشان انجام گرفت. نوزادان از بدو تولد به صورت تصادفی در گروه مصرف موضعی شیرمادر و گروه خشک نگه داشتن بند ناف قرار گرفتند. در گروه اول، مادر شیر خود را از سه ساعت اول بعد از تولد هر ۱۲ ساعت یک بار تا ۲ روز بعد از افتادن بند ناف بر روی استامپ ناف می مالید. در گروه دوم توصیه شد که هیچ ترکیبی در محل بند ناف استفاده نشود. سپس در ۴ نوبت شامل ۳ ساعت اول بعد از تولد، روزهای ۳، ۷ و دو روز بعد از جدا شدن از بند ناف نمونه گیری انجام گرفت.
یافته ها: کشت دو روز بعد از افتادن بند ناف نشان داد که در درصد کمی از نوزادان گروه مصرف موضعی شیر مادر (%۲۳٫۱) و روش خشک نگه داشتن بند ناف (%۲۸٫۸) کلونیزاسیون باکتری های پاتوژن وجود دارد. از نظر رشد میکروارگانیسم های پاتوژن و فلور طبیعی پوست بین دوگروه تفاوت معنادار مشاهده نشد (P>0.05).
نتیجه گیری: با توجه به شیوع پایین رشد میکرو ارگانیسم های پاتوژن در دو گروه به نظر می رسد استفاده از شیر مادر و روش خشک نگه داشتن بند ناف جهت مراقبت از بند ناف به یک اندازه موثر می باشد.