مقاله مقایسه اثر مصرف مکمل کلسیم و شیر کم چربی بر اجزای سندروم متابولیک در زنان دارای اضافه وزن یا چاق که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در دی ۱۳۹۱ در مجله غدد درون ریز و متابولیسم ایران از صفحه ۴۳۰ تا ۴۳۶ منتشر شده است.
نام: مقایسه اثر مصرف مکمل کلسیم و شیر کم چربی بر اجزای سندروم متابولیک در زنان دارای اضافه وزن یا چاق
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کلسیم
مقاله شیر
مقاله سندروم متابولیک

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فقیه شیوا
جناب آقای / سرکار خانم: هدایتی مهدی
جناب آقای / سرکار خانم: ابدی علیرضا
جناب آقای / سرکار خانم: کیمیاگر سیدمسعود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: در پژوهش های پیشین پیشنهاد شده رژیم های غذایی پر کلسیم سبب بهبود پروفایل چربی، فشار خون بالا و مقاومت انسولینی می گردند. بنابراین پژوهش حاضر با هدف بررسی اثر مصرف شیر کم چربی و مکمل کلسیم بر اجزای سندروم متابولیک در زنان دارای اضافه وزن یا چاق انجام گرفت.
مواد و روش ها: در پژوهش بالینی حاضر ۷۵ زن غیر یائسه دارای اضافه وزن یا چاق، برای ۸ هفته به طور تصادفی به یکی از سه گروه زیر اختصاص یافتند: ۱) گروه کنترل ۲) گروه دریافت کننده مکمل کلسیم (۸۰۰ میلی گرم در روز کربنات کلسیم) ۳) گروه دریافت کننده شیر کم چربی (۳ سروینگ در روز). انرژی دریافت شده در هر ۳ گروه ۵۰۰ کیلو کالری کمتر از مقدار مورد نیاز روزانه بود. در ابتدا و انتهای پژوهش دور کمر، فشار خون و سطح گلوکز ناشتا، تری گلیسرید و کلسترول – HDL در سرم اندازه گیری شد.
یافته ها: پس از ۸ هفته دور کمر، گلوکز ناشتا و کلسترول – HDL در هر سه گروه کاهش یافت (P<0.001)، اما کاهش معنی داری در سطح تری گلیسرید و فشار خون مشاهده نشد. کاهش دور کمر در گروه شیر به طور معنی داری از گروه کنترل بیشتر بود (P=0.008)، هم چنین کاهش سطح کلسترول – HDL در گروه کلسیم و شیر کمتر از گروه کنترل بود (به ترتیب P=0.023 و P=0.019).
نتیجه گیری: مصرف مکمل کلسیم یا شیر بر دور کمر و کلسترول – HDL اثر دارد، اما بر دیگر اجزای سندروم متابولیک تاثیری ندارد. بنابراین، افزایش مصرف کلسیم می تواند موجب بهبود برخی از عوارض سندروم متابولیک گردد.