مقاله مقایسه اثر عصاره هیدروالکلی گزنه و مفنامیک اسید بر حجم خون ریزی شدید قاعدگی در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی بابل سال ۹۰-۹۱ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تیر ۱۳۹۲ در مجله دانشگاه علوم پزشکی اراک (ره‌ آورد دانش) از صفحه ۲۷ تا ۳۶ منتشر شده است.
نام: مقایسه اثر عصاره هیدروالکلی گزنه و مفنامیک اسید بر حجم خون ریزی شدید قاعدگی در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی بابل سال ۹۰-۹۱
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مفنامیک اسید
مقاله خون ریزی شدید قاعدگی
مقاله چارت پی بلک
مقاله گزنه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سورتجی عاطفه
جناب آقای / سرکار خانم: کریمان نورالسادات
جناب آقای / سرکار خانم: مجاب فراز
جناب آقای / سرکار خانم: علوی مجد حمید

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله: